Koronaepidemia on alueellamme leviämisvaiheessa. Suositukset ja rajoitukset ovat voimassa tämänhetkisen arvion mukaan 16.5. asti.

Suositusten ja rajoitusten oleellisimmat kohdat, päivitetty 26.4.:  

 • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan 6 henkilöön.
 • Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset rajoitetaan enintään 6 henkilöön.
 • Lahden yläkoulut ja koko alueen 2. asteen opetus voivat palata lähiopetukseen 3.5. alkaen.
 • Alueemme ravintolat avautuivat 19.4. rajoitetusti asetuksen mukaisesti.
 • Avoinna olevissa asiakastiloissa on oltava tosiasiallinen mahdollisuus toimia terveysturvallisesti. Toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma terveysturvallisuustoimista, jotka on oltava myös käyttäjien nähtävissä.
 • Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa suositetaan keskeytettäväksi edelleen. Alle 20-vuotiaiden ryhmäliikunta sallitaan ulkona korkeintaan 10 hengen ryhmissä. Turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä pitää edelleen noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla. Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattu harrastustoiminta voi jatkua ilman rajoituksia.
 • Korkean tartuntariskin asiakastiloja voidaan pitää auki. Näitä tiloja ovat esimerkiksi joukkueurheiluun käytettävät tilat, kuntosalit, uimahallit, sisäleikkipuistot sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat. Toimijoita suositetaan kuitenkin turvaamaan terveysturvallinen toiminta esimerkiksi rajoittamalla tiloissa asioivien määrää.

 

Yksityis- ja yleisötilaisuudet

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan 6 henkilöön. Ruokakunnan ulkopuolisia lähikontakteja suositellaan välttämään. Esimerkiksi perheiden välisiä tapaamisia on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa, mikäli lähikontaktia ei voida välttää.

Koko yhtymän alueella kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Työyhteisöt voivat kuitenkin toimia turvajärjestelyin. Yleisötilaisuuksiin osallistumista on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää.

 

Etätyö

Suositamme vahvasti etätyötä kaikissa tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

 

Kasvomaskisuositus

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kasvomaskeja kuntien jakelupisteissä.

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kouluissa kuudesluokkalaisista alkaen sekä yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.
 • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:

 • Kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa sisätiloissa.
 • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
 • Kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa.
 • Konserttisaleissa, teattereissa ja muissa vastaavissa esityksiin käytettävissä tiloissa.
 • Elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa ja muissa vastaavissa tiloissa.
 • Kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävissä tiloissa.
 • Vanhempien pikaisillakin vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa.

 

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos se on mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun tulet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Laajemmat vierailuohjeet: Palveluasumisen vierailuohje ja yhtymän sairaaloiden vierailuohje

 

Oppilaitokset

Yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset palasivat lähiopetukseen 12.4. alkaen. Lahden kaupungin yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa suositetaan käytettäväksi lähi- ja etäopetusta yhdistävää hybridimallia 2.5. asti, jonka jälkeen myös nämä oppilaitokset voivat palata lähiopetukseen. Maskisuositus on voimassa kuudesluokkalaisista alkaen. Koulujen maskisuositus koskee koko henkilökuntaa. Kunnat tarjoavat maskit kouluille.

 

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Ravintolat aukesivat 19.4. alueellamme rajoitetusti. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on käytössä vain kolmasosa asiakaspaikoista. Alkoholia saa anniskella klo 7-17, ja sallittu aukioloaika on klo 05-18. Muissa ravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Anniskelu on sallittu klo 7-17 ja sallittu aukioloaika ravintola-asiakkaille on klo 05-19.

Ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Yllä mainitut rajoitukset eivät koske henkilöstöravintolatoimintaa eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille.

 

Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Tartuntatautilain 58 c, d ja e pykälät lisäävät velvoitteita yleisölle avoimien tilojen ja asiakastilojen hallinnoijille sekä liikennöijille.  

Kaikissa asiakastiloissa tulee  

 • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä  
 • olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset  
 • sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi  
 • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta  

Asiakkailla ja toimintaan osallistuvilla on tosiasiallisesti oltava mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa. Rajoitus koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä rajattuihin ulkotiloihin, joita käytetään yli 50 osallistujan toimintaan. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin. Esimerkiksi odotustiloissa istumapaikkojen välin tulee olla 2 metriä. Ohjeet toimista tulee olla esillä toimipisteessä asiakkaiden nähtävillä.  

Korkean tartuntariskin asiakastiloissa toimijoita suositetaan käyttämään asiakasmäärien rajoituksia, jotta toiminta voidaan järjestää terveysturvallisesti. Suositus koskee seuraavia tiloja:  

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat  
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden pukuhuonetilat  
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat  
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat  
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat  
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.  

Päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

 

Julkiset tilat

Yleisölle avoimissa kuntien hallinnoimissa julkisissa tiloissa on noudatettava tartuntatautilain 58 d pykälän vaatimuksia, eli tiloissa asioivilla tulee olla tosiasiallisesti mahdollisuus välttää lähikontakti toisiin. Kansalaisopistojen ryhmätoiminta on edelleen keskeytetty.  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuvat. Kunnat ovat määritelleet välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki.  

Kirjastot pysyvät auki rajoitustoimenpitein. Kirjastossa käynti rajataan korkeintaan 15 minuutin asioimiseksi. Nuorisotilat voivat olla avoinna alle 18-vuotiaille niin, että tartuntatautilain 58 d pykälän edellytykset täyttyvät.  

 

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Aikuisten kaikki ryhmäharrastustoiminta ja sisällä tapahtuva vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden ryhmäharrastustoiminta on keskeytetty.   

Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattu harrastustoiminta voi jatkua ilman rajoituksia.    

Alle 20-vuotiaiden ulkona tapahtuva ryhmäharrastustoiminta voi jatkua 19.4. alkaen korkeintaan 10 hengen pienryhmissä. Turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä pitää edelleen noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla.  

Tarkoitus ei ole rajoittaa niitä ulkoilmassa olevia enintään 6 hengen ryhmäharrastuksia, joissa turvavälit toteutuvat aidosti.  

Ammattiurheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastustoimintaa. Ammattiurheilu määritellään Olympiakomitean sivuilla. Mihinkään liikuntapaikkaan ei saa tulla oireisena.  

Lasten ja nuorten ryhmäliikunnassa on noudatettava ryhmäharrastusten suosituksia. Suosittelemme jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia:  

 • Ryhmien sekoittamista vähennetään.  
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.  
 • Sisääntuloa porrastetaan.  
 • Ryhmien kokoa pienennetään.  
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.  
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.  
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.  
 • Harjoitusten sisältöä muutetaan.  

Lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuva harrastusryhmien toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:  

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.  
 • Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden harrastuksissa ryhmäkokoja ei rajoiteta.  
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.  
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.  
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.  
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.  
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.  
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.  
 • Kaikessa toiminnassa harrastustilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain täysin välttämättömään käyttöön.  

Matkustaminen

Yhtymä kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos on välttämätöntä matkustaa muille epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheen alueille kuten pääkaupunkiseudulle. THL suosittelee välttämään matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan koronavirusmuunnosten vuoksi. Myös kaikkea muuta matkustamista ulkomaille pitäisi rajoittaa vain välttämättömään. 

Ulkomailta palaaville matkustajille suositellaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia, jota voi lyhentää kahdella testillä. Ensimmäinen testi otetaan rajalla (esim. lentokentällä) tai mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Toinen näyte aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen. 

Testituloksia odottaessa on pysyttävä omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassa. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voi omaehtoisen karanteenin keskeyttää. 

 

Karanteeniajat

Omaehtoinen ja tartuntatautilääkärin määräämä oireettoman lähikontaktin karanteeni on 14 vuorokauden mittainen. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on vähintään 10 vuorokautta. Ennen eristyksen loppua sairastuneen tulee olla oireeton kahden päivän ajan. Samassa taloudessa asuvien karanteeni on 14 vuorokautta.

 

Koronavilkku

Yhtymä suosittelee Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä.

 

Korona-yhteistyöryhmä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronayhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Siinä on edustus hyvinvointiyhtymästä, alueen kunnista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, ELY-keskuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tilannetta seurataan yhtymässä päivittäin ja tarvittaessa annetaan uusia ohjeistuksia.

Kokoonpano:
Tuomo Nieminen, puheenjohtaja, johtajaylilääkäri, toimialajohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Ville Lehtinen, varapuheenjohtaja, infektioylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Jäsenet
Pekka Timonen, kaupunginjohtaja, Lahti
Osmo Pieski, kaupunginjohtaja, Orimattila
Tiina Granqvist, sivistysjohtaja, Lahti
Jukka Majuri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Juha Saarenpää, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Heinola
ELY-keskuksen edustaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustaja
Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustaja

Sivu päivitetty: 28.4.2021