Koronaepidemian tilanne yhtymän alueella on parantunut. Yhtymän alueesta Lahti ja Hollola ovat edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa, mutta nekin jo lähestyvät kiihtymisvaihetta. Muun yhtymän alueen (Asikkala, Hartola, Heinola, Iitti, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä) katsotaan olevan kiihtymisvaiheessa 18.1. alkaen.

Yhtymän alueen rajoitukset ja suositukset pysyvät pääosin ennallaan. Aiempaa herkemmin leviävien virusmuunnosten vuoksi leviämisvaiheessa oleville alueille (Lahti ja Hollola) tehdään rajoituksien tiukennuksia ennakoivasti, vaikka epidemiatilanne ei ole vielä heikentynyt. Uudet suositukset ovat voimassa 26.1. alkaen. Kiihtymisvaiheen kuntien suosituksiin ei voida tehdä kevennyksiä. Nämä suositukset ja rajoitukset pohjaavat kansallisiin linjauksiin.

Suositukset ja rajoitukset ovat voimassa tämänhetkisen arvion mukaan 15.2.2021 asti.

 

Yksityis- ja yleisötilaisuudet 

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan 10 henkilöön. Perheen ulkopuolisia lähikontakteja suositellaan välttämään oman harkinnan mukaan. Esimerkiksi perheiden välisiä tapaamisia on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa, mikäli lähikontaktia ei voida välttää. 

Koko yhtymän alueella kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Työyhteisöt voivat kuitenkin toimia turvajärjestelyin. Yleisötilaisuuksiin osallistumista on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää. 

 

Etätyö

Suositamme vahvasti etätyötä kaikissa tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. 

 

Kasvomaskisuositus

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kangasmaskeja kuntien jakelupisteissä. 

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa: 

 • Kouluissa kuudesluokkalaisista alkaen sekä yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
 • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa 
 • Joukkoliikenteessä 
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa 
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan: 

 • Kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa sisätiloissa
 • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
 • Kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa
 • Konserttisaleissa, teattereissa ja muissa vastaavissa esityksiin käytettävissä tiloissa
 • Elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa ja muissa vastaavissa tiloissa
 • Kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävissä tiloissa
 • Vanhempien pikaisillakin vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa

 

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos se on mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun tulet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Laajemmat vierailuohjeet: Palveluasumisen vierailuohje 17.12.2020 ja yhtymän sairaaloiden vierailuohje

 

Oppilaitokset

Yhtymä suosittelee, että leviämisvaiheessa olevalla alueella (Lahti ja Hollola) korkeakouluissa ja toisen asteen opetuksessa siirrytään etäopetukseen 28.1. mennessä. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Kiihtymisvaiheessa olevalla yhtymän alueella toisen asteen opetus voi jatkua lähiopetuksena. Maskisuositus on voimassa kuudesluokkalaisista alkaen. Koulujen maskisuositus koskee koko henkilökuntaa. Kunnat tarjoavat maskit kouluille.

 

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset anniskelu- ja aukiolorajoitukset ovat voimassa lauantaista 5.12. klo 00.00 alkaen. Maakuntamme ravintolat sulkevat ovensa kello 23, ja alkoholin tarjoilu loppuu kello 22. Ravintolat voivat avautua kello 5 aamulla.

 

Julkiset tilat

Kirjastot pysyvät auki rajoitustoimenpitein: muun muassa lehtilukusalit suljetaan. Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi. Nuorisotilat voivat olla avoinna alle 20-vuotiaille niin, että tilaan pääse rajoitetusti maksimissaan puolet tilakapasiteetista.

 

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Koko yhtymän alue

Aikuisten sisällä tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Myös ulkona tapahtuva ryhmäharrastustoiminta, jossa turvavälejä ei voida toteuttaa, keskeytetään. Tarkoitus ei ole rajoittaa niitä ulkoilmassa olevia enintään 10 hengen ryhmäharrastuksia, joissa turvavälit toteutuvat aidosti.

Aikuisten ryhmillä tarkoitetaan suosituksessa 20 vuotta täyttäneitä osallistujia. Ammattimainen urheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastustoimintaa. Mihinkään liikuntapaikkaan ei saa tulla oireisena.

Uimahallit ja kuntosalit suositellaan suljettaviksi.

Suosittelemme jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Saattajien ja huoltajien määrää tiloissa vähennetään.
 • Ryhmien kokoa pienennetään.
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
 • Harjoitusten sisältöä muutetaan.

Leviämisvaihe (Lahti ja Hollola)

Leviämisvaiheessa olevalla yhtymän alueella sisätiloissa kokoontuvien lasten ja nuorten harrastusryhmien toiminta suositellaan keskeytettäväksi tilapäisesti. Lasten ja nuorten ulkotiloissa olevat harrastusryhmät suositellaan jakamaan enintään 10 hengen pienryhmiin.

Kiihtymisvaihe (muut kunnat)

Kiihtymisvaiheessa olevalla alueella lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua mahdollisuuksien mukaan nykymuodossaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Aikuisten osalta sisällä tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeytyminen jatkuu myös kiihtymisvaiheen alueella.

Matkustaminen

Yhtymä kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos on välttämätöntä matkustaa muille epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheen alueille kuten pääkaupunkiseudulle. THL suosittelee, että vältät kokonaan matkustamista Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin. Myös kaikkea muuta matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille pitäisi rajoittaa vain välttämättömään.

 

Karanteeniajat

Omaehtoinen ja tartuntatautilääkärin määräämä oireettoman lähikontaktin karanteeni on 14 vuorokauden mittainen. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on vähintään 10 vuorokautta. Ennen eristyksen loppua sairastuneen tulee olla oireeton kahden päivän ajan. Samassa taloudessa asuvien karanteeni on 21 vuorokautta.

 

Koronavilkku

Yhtymä suosittelee Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä.

 

Korona-yhteistyöryhmä

Alueella kokoontuu säännöllisesti Päijät-Hämeen koronayhteistyöryhmä, jossa on edustus hyvinvointiyhtymästä, alueen kunnista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, ELY-keskuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tilannetta seurataan yhtymässä päivittäin ja tarvittaessa annetaan uusia ohjeistuksia.

Sivu päivitetty: 25.1.2021