Asiakas- ja potilasmaksut

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92) ja asetukseen (912/92).

Näille sivuille on koottu tietoa asiakas- ja potilasmaksuista:

  • Perusterveydenhuollon potilasmaksut
  • Keskussairaalan potilasmaksut
  • Koti- ja asumispalveluiden asiakasmaksut
  • Kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoshoidon maksujen maksukatto
  • Ohje vapaakortin hakemisesta
  • Vapaakorttihakemus
Maksusitoumus

Mikäli potilaan kotikunta, vakuutusyhtiö tai työpaikan sairaskassa on sitoutunut maksamaan hoidon kustannukset, tarvitsee sairaala asiasta kirjallisen maksusitoumuksen. Maksusitoumus tulee olla mukana sairaalaan tullessa

Laskutustiedustelut ma−pe klo 9−11  03 819 3999, myyntireskontra@phhyky.fi.

Maksuaika ja perintä 03 821 4019, maksuntarkkailu@provincia.fi

Matkakustannukset

Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuvat matkakustannukset omavastuuosuuden ylittävältä osalta julkisen kulkuneuvon mukaan. Kela korvaa taksin käytön vain, mikäli sairauden laatu sitä edellyttää ja siihen tarvitaan hoitolaitoksen todistus matkakorvauksia varten. Lisätietoja www.kela.fi

Asiakasmaksut 2019

Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto 2019

 

Jäsenkuntien palvelulaskutus

Palveluhinnasto 2019

Sivu päivitetty: 17.1.2019