Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto 2018

Asiakasmaksulain mukaan palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille säädetään vuotuinen enimmäismäärä, terveydenhuollon maksukatto.
Maksukatto on vuonna 2018 683 €. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alle 18-vuotiaan henkilön maksut lasketaan huoltajan
maksukattoon.

Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalle myönnetään hakemuksesta vapaakortti, joka on voimassa vuoden 2018 loppuun. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollonyksikkö, jonka käynnin tai hoitojakson aikana maksukatto on täyttynyt. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä vapaakortin myöntää laskutus
ja suoritustenkäsittely – tiimi.

Vapaakortin myöntämisen jälkeen poliklinikkakäynnit ja päiväkirurgiset toimenpiteet ovat maksuttomia kalenterivuoden loppuun asti. Vuodeosastohoidosta peritään
22,50 €:n ylläpitomaksu hoitopäivältä.

Vakuutusyhtiöiden korvaamat ja toimeentulotukeen sisältyvät asiakasmaksut sekä yksityisten palvelujen käytöstä maksetut maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle.

Maksukattoon sisältyvät seuraavat maksut

 • poliklinikkakäynti (Lääkärin tai sairaanhoitajan luona)
 • päiväkirurgia
 • sarjahoito
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • käyntimaksut ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin tai sairaanhoitajan luona
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • yö- ja päivähoito
 • kuntoutus (eräin edellytyksin)

Maksukaton ulkopuolelle jäävät

 • kotona annettava palvelu: esim. kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito
 • vaikeavammaisten asumispalvelut
 • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoito (terveyskeskuksessa)
 • ensihoito (ambulanssimatkat)
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoito
 • lastensuojelun maksut
 • maksut lääkärin todistuksesta
 • muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • erikoismaksuluokan maksut
 • viivästyskorko
 • perintäkulut
 • lääkekustannukset (haetaan Kelasta)
 • matkakustannukset (haetaan Kelasta)

Maksukaton seuranta

Säilyttäkää maksukuitit, sillä asiakasmaksuasetuksen 26B §:n mukaan asiakkaan tulee itse huolehtia maksukaton täyttymisen seurannasta ja selvittää kertyneiden
maksujen määrä.

Hyvinvointikuntayhtymässä sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon laskutusjärjestelmässä ohjelma huomioi asiakasmaksujen kertymän ja muuttaa
laskutustiedot kun laskukertymää on maksukaton verran.

Vapaakortin myöntäminen

Kun maksukattoon kuuluvia, hoitoajan mukaisessa järjestyksessä maksettuja vuotta 2018 koskevia laskuja on yhteensä 683 euroa, asiakas voi hakea vapaakorttia.
Vuotta 2018 koskevat hakemukset ja mahdolliset liikaa suoritettujen maksujen palautuksia tulee vaatia viimeistään 31.12.2019 mennessä. Vapaakortti on
voimassa vuoden 2018 loppuun koko maassa.

Vapaakorttihakemuksia saa terveysasemilta, vuodeosastoilta ja poliklinikoilta sekä www.phhyky.fi -sivuilta kohdasta asiakkaalle ja potilasmaksut. Mikäli olette saaneet hoitoa jossakin muussa kuin PHHYKY:n terveydenhuollon yksikössä, hakemukseen on liitettävä toisen yksikön alkuperäiset laskut ja tosite laskun maksusta (kuitti tai tiliote).

Laskutukseen ei ole asiakasvastaanottoa.

Täytä vapaakorttihakemus

Hakemus liitteineen palautetaan postitse alla olevaan osoitteeseen tai PHHYKY:n toimipisteisiin, josta ne toimitetaan laskutus ja suorituskäsittely-tiimille (sisäpostiosoite Laskutus).

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
laskutus ja suorituskäsittely
vapaakortit
Aleksanterinkatu 24 B
15140 Lahti

Tarvittaessa lisätietoja p. 03 819 3999 klo 9.00 – 11.00 ja myyntireskontra@phhyky.fi

Sivu päivitetty: 3.5.2018