Mikä on maksukatto?

Asiakasmaksulain mukaan palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille säädetään vuotuinen enimmäismäärä, terveydenhuollon maksukatto.
Maksukatto on vuonna 2018 683 €. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alle 18-vuotiaan henkilön maksut lasketaan huoltajan
maksukattoon.

Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalle myönnetään hakemuksesta vapaakortti, joka on voimassa vuoden 2018 loppuun. Vapaakortin myöntää se
terveydenhuollonyksikkö, jonka käynnin tai hoitojakson aikana maksukatto on täyttynyt. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä vapaakortin myöntää laskutus ja
suoritustenkäsittely – tiimi.

Vapaakortin myöntämisen jälkeen poliklinikkakäynnit ja päiväkirurgiset toimenpiteet ovat maksuttomia kalenterivuoden loppuun asti. Vuodeosastohoidosta peritään 22,50
€:n ylläpitomaksu hoitopäivältä.

Vakuutusyhtiöiden korvaamat ja toimeentulotukeen sisältyvät asiakasmaksut sekä yksityisten palveluiden käytöstä maksetut maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle.

Maksukattoon sisältyvät
 • poliklinikkakäynti (Lääkärin tai sairaanhoitajan luona)
 • päiväkirurgia
 • sarjahoito
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • käyntimaksut ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin tai sairaanhoitajan luona
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • yö- ja päivähoito
 • kuntoutus (eräin edellytyksin)
Maksukaton ulkopuolelle jäävät
 • kotona annettava palvelu: esim. kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito
 • vaikeavammaisten asumispalvelut
 • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoito (terveyskeskuksessa)
 • ensihoito (ambulanssimatkat)
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoito
 • lastensuojelun maksut
 • maksut lääkärin todistuksesta
 • muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • erikoismaksuluokan maksut
 • viivästyskorko
 • perintäkulut
 • lääkekustannukset (haetaan Kelasta)
 • matkakustannukset (haetaan Kelasta)
Maksukaton seuranta

Säilyttäkää maksukuitit, sillä asiakasmaksuasetuksen 26B §:n mukaan asiakkaan tulee itse huolehtia maksukaton täyttymisen seurannasta ja selvittää kertyneiden
maksujen määrä.

Hyvinvointikuntayhtymässä sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon laskutusjärjestelmässä ohjelma huomioi asiakasmaksujen kertymän ja muuttaa
laskutustiedot kun laskukertymää on maksukaton verran. Ohjelmat eivät kuitenkaan ole yhteydessä toisiinsa, joten jos teillä on laskuja sekä erikoissairaanhoidossa että
perusterveydenhuollossa, teidän tulee hakea vapaakorttia liikaa maksetun osan palauttamiseksi.

Vapaakortin myöntäminen

Kun maksukattoon kuuluvia, hoitoajan mukaisessa järjestyksessä maksettuja vuotta 2018 koskevia laskuja on yhteensä 683 euroa, asiakas voi hakea vapaakorttia.
Vuotta 2018 koskevat hakemukset ja mahdolliset liikaa suoritettujen maksujen palautuksia tulee vaatia viimeistään 31.12.2019 mennessä. Vapaakortti on voimassa
vuoden 2018 loppuun koko maassa.

Vapaakorttihakemuksia saa terveysasemilta, vuodeosastoilta ja poliklinikoilta sekä www.phhyky.fi -sivuilta kohdasta asiakkaalle ja potilasmaksut. Mikäli olette saaneet
hoitoa jossakin muussa kuin PHHYKY:n terveydenhuollon yksikössä *), hakemukseen on liitettävä toisen yksikön alkuperäiset laskut ja tosite laskun
maksusta (kuitti tai tiliote).

 

Täytä vapaakorttihakemus

Hakemus liitteineen palautetaan postitse alla olevaan osoitteeseen tai PHHYKY:n toimipisteisiin, josta ne toimitetaan laskutus ja suorituskäsittely-tiimille
(sisäpostiosoite Laskutus).

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
laskutus ja suorituskäsittely
vapaakortit
Aleksanterinkatu 24 B
15140 Lahti

Tarvittaessa lisätietoja puh. 03 819 3999 klo 9.00 – 11.00 ja myyntireskontra@phhyky.fi

*) PHHYKYY:n kuuluvat ent. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon, ent. Oivan,
ent. Aavan ja ent. Lahden Soten toimintayksiköt

Sivu päivitetty: 20.2.2018