Keskussairaalan potilasmaksut

Päijät-Hämeen keskussairaalassa poliklinikkakäynnin hinta on 41,70 euroa ja hoitopäivä vuodeosastolla maksaa 49,50 euroa, psykiatrian osastoilla 22,80 euroa.

Potilasmaksuista lähetetään lasku potilaalle myöhemmin.

Poliklinikkakäynnillä tarkoitetaan potilaan käyntiä lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluvan vastaanotolla tai henkilökunnan tekemää käyntiä avohoidossa olevan potilaan luona. Psykiatrisen avohoidon käynnit ovat maksuttomia. Vapaakortin tai maksusitoumuksen esittävä saa vapautuksen poliklinikkakäyntimaksusta.

Maksu käyttämättä ja perumatta jätetystä tutkimus- ja poliklinikka-ajasta 51,40 €
Maksu peritään potilaalta, joka ei ole saapunut tai perunut hänelle varattua vastaanotto- tai tutkimusaikaa päiväkirurgiassa, poliklinikalla, radiologiassa, laboratoriossa tai psykiatrisessa avohoidossa. Peruutus tulee tehdä virka-aikana 24 tuntia ennen varattua aikaa.

Sarjahoito 11,50 €
Sarjassa annettava hoito. Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Alle 18-vuotiaiden sarjahoitokäynnit ovat maksuttomia.

Lyhyt hoitajakäynti 25,15 €
(Maksukaton ylittymisen jälkeen maksuton)

Neuvonta, tutkimus- ja hoitotoimenpide tai leikkaukseen valmistelu 136,80 €
Päiväkirurginen toimenpide
(Maksukaton ylittymisen jälkeen maksuton)
Mikäli potilas hoidollisista syistä tai sairaalasta aiheutuvan syyn takia jää vuodeosastolle toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, ei häneltä peritä seuraavalta vuorokaudelta hoitopäivämaksua.

Vuodeosaston hoitopäivä 49,50 €
Alle 18-vuotiailta maksuton seitsemän kalenteripäivän ylittävältä ajalta. Tähän huomioidaan kertyneet hoitopäivät myös muissa laitoksissa.

Maksukaton ylittymisen jälkeen ylläpitomaksu/hoitopäivä 22,80 €

Psykiatrian yksiköiden hoitopäivä 22,80 €

Vammaisen henkilön kuntoutushoitopäivä 17,10 €

Erilaiset lausunnot ja todistukset 13,10–92,70 €

Erääntyneet maksut siirretään Intrum Justitia Oy:n perittäväksi.

Maksetut laskut ja kuitit tulee säilyttää vapaakortin hakemista, vakuutusyhtiötä, verotusta, tms. tarvetta varten.

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoshoidon maksujen maksukatto on 691 euroa vuonna 2016. Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalle myönnetään hakemuksesta vapaakortti. Vapaakortin myöntämisen jälkeen poliklinikkakäynnit ja päiväkirurgiset toimenpiteet ovat maksuttomia kalenterivuoden loppuun asti. Vuodeosastohoidosta peritään 22,80 euron ylläpitomaksu hoitopäivältä.

Ohje vapaakortin hakemisesta

Vapaakorttihakemus

Maksusitoumus

Mikäli potilaan kotikunta, vakuutusyhtiö tai työpaikan sairaskassa on sitoutunut maksamaan hoidon kustannukset, tarvitsee sairaala asiasta kirjallisen maksusitoumuksen. Maksusitoumus tulee olla mukana sairaalaan tullessa

Laskutustiedustelut ma–pe klo 9.00–11.00 puh. (03) 819 3999 tai sähköpostitse myyntireskontra@phhyky.fi.

Matkakustannukset

Kela korvaa yleensä matkan lähimpään yksityiseen tai julkiseen terveydenhuollon lääkäriin tai hoitolaitokseen.

Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo. Kela korvaa taksin käytön vain, mikäli sairauden laatu sitä edellyttää ja siihen tarvitaan hoitolaitoksen todistus matkakorvauksia varten. Lisätietoja www.kela.fi

Sivu päivitetty: 24.11.2017