Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut

 

Kotihoidon kuukausimaksu Työhön käytettävä aika / kk
Perheen tulorajan ylittävistä tuloista    Tuloraja  Tuloraja uusi
1 hlö 573 576  5 h tai alle
5,01 -10 h
10,1 – 18 h
18,01 – 28 h
28 h –
2 hlöä 1 057 1063  5 h tai alle
3 hlöä 1 657 1667  5,01 -10 h
4 hlöä 2 050 2062 10,1 – 18 h
5 hlöä 2 481 2496  18,01 – 28 h
6 hlöä 2 849 2866  28 h –
Korotus/lisählö 348 350

maksuprosentin alennus 1 % kustakin seuraavasta henkilöstä

 

Kotihoidon ja tukipalvelun palvelumaksut ovat vammaisille ja kehitysvammaisille maksuttomia, jos ko.
palveluiden tarve johtuu heidän vammastaan. Maksuttomuus edellyttää, että kotihoito/kotipalvelu ja/tai
tukipalvelu sis. Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumispäätökseen tai kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetun lain nojalle tehtyyn päätökseen tai kotihoito on osa henkilökohtaisen avun järj.tapaa

 

Tilapäinen kotihoito

Tilapäinen kotihoidon käyntimaksu/krt                           12,00 tilapäinen maksu peritään enintään kaksi kertaa/vuorokausi

Tehostettu kotikuntoutus/ pv                                       12,00

Fysioterapeutin/toimintaterapeutin käyntimaksu/krt          12,00

Palvelutarpeen arviointi – käynti                                     maksuton

 

Turvapuhelimen kuukausimaksu

ilman turvakäyntejä                34,00
sisältää turvakäynnit               50,00
kokonaisvaltainen turvapalvelu 100,00                          sis. laitteet ja palvelut
Turvapalvelun auttamiskäynti    12,00

Kotiin viety ateria

€/ateria 8,50

 

Omaishoito

Omaishoitajan vapaan aikainen maksu/vrk                         11,40
Tilapäinen asumispalvelu / lyhytaikaispaikka/hoito  €/päivä  30,00
 

Sivu päivitetty: 21.2.2018