Avosairaanhoidon maksut

Lääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu 41,20 €
Ellei asiakas maksa vuosimaksua peritään jokaiselta käyntikerralta 20,60

Maksua ei peritä alle 18- vuotialta, sotiemme veteraaneilta, terveydenhuolto-

käynneistä (terv.tarkastukset), ehkäisyneuvolakäynnistä, tartuntalain mukaisesta

käynnistä, psykiatrin vastaanottokäynnistä, oikeuslääketieteellisistä selvityksistä,

työ- ja liikennetapaturmista (peritään vakuutusyhtöltä), maksukaton täyttymisen jälkeen

 

Hoitajan vastaanottokäynnin vuosimaksu 41,20 €
Ellei asiakas maksa vuosimaksua peritään jokaiselta käyntikerralta 20,60

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotiemme veteraaneilta, terveydenhuolto-

käynneistä (terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vast.ottokäyn-

niistä, päihdehoitajan vast.ottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liiken-

netapaturmakäynnistä, INR-vastaanotolla käynnistä, maksukaton täyttymisen

jälkeen. Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu

 

Käyttämättä tai peruuttamatta jäänyt aika                      50,80

Ei peritä: alle 15-vuotiailta, jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä syy. Peritään myös maksukaton täyttymisen jälkeen.

 

Sarjassa annettava hoito                                                    11,40
Erikoissairaanhoidossa 1. sarjahoidon käynti                         41,20
Lääkärin tilapäinen kotikäynti                                             18,90
Muun henkilön suorittama käynti                                        12,00
Ajokortti todistus                                                              61,00
Lääkärintodistus tai –lausunto laadusta riippuen enintään       50,80
Röntgen- ja CD –kuvat laadusta riippuen enintään                 24,80
Fysioterapia (lääkinnällinen kuntoutus, sarjahoitomasku)        11,40
Fysioterapia (yksilökohtainen, ei sarjahoitomaksu)

 

Poliklinikkamaksu, käynti lääkärillä                                       41,20
(psykiatrian osalta maksuton)
Poliklinikkamaksu, käynti hoitoajalla                                     41,20
Päiväkirurgia                                                                     135,10
Päiväpoliklinikkamaksu, psykiatria alle 6 tuntia                       9,80
Päiväpoliklinikkamaksu, psykiatria yli 6 tuntia                        14,60

 

Hoitopäivämaksu,
lyhytaikainen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon laitosmaksu   48,90
Pitkäaikainen laitoshuollon kuukausimaksu 85% nettotuloista 42,5% perheen nettotuloista
Käyttövara €/kk 108
Päihde- ja peliriippuvaisten avokuntoutuksen hoitopäivä           22,50
Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoidon maksu               22,50
Päivä- ja yöhoidon maksu    22,50
Kuntoutushoidon maksu      16,90
Asiakasmaksukatto €/vuosi                      683,00
Sivu päivitetty: 6.3.2018