Avosairaanhoidon maksut

Lääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu  41,70 €
Vuosimaksu  peritään ensimmäisellä käynnillä kalenterivuoden aikana lääkärin vastaanotolla 18 vuotta täyttäneiltä. Ellei potilas suorita vuosimaksua peritään 20,90 € / jokainen käyntikerta.
Hoitajan vastaanottokäynnin vuosimaksu 41,70 €
Vuosimaksu peritään ensimmäisellä käynnillä kalenterivuoden aikana 18 vuotta täyttäneiltä.
Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt lääkärin vastaanottoaika 51,40 €
Käyntimaksu peritään myös silloin, jos potilas otetaan hoidettavaksi vuodeosastolle tai sairaalaan.
Sarjassa annettava hoito 11,50 €
Asiakasmaksukatto vuonna 2016 on 691,00 €

Hammashoidon maksut

Suuhygienistin luona käynnistä 10,30 €
Hammaslääkärin luona käynnistä 13,30 €
Erikoishammaslääkärin luona käynnistä 19,40 €
Lisäksi toimenpidemaksut luokituksen mukaisesti 8,50225,50 €
Protetiikan tekninen työ laskutetaan täysmääräisesti teknikon laskun mukaan
Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt vastaanottoaika 51,40 €

Lääkärin todistukset

Lääkärin tai hammaslääkärin todistus 51,40 €
Ajokorttitodistus 61,80 €
Sivu päivitetty: 12.5.2016