Perusmaksu käynnistä vastaanotolla

Erikoishammaslääkäri                             19,20
Hammalääkäri                                        13,10
Suuhygienisti                                         10,20

Maksua ei peritä: alle 18-vuoriailta, sotiemme veteraaneilta (tekninen työ laskutetaan). Maksu peritään myös maksukaton päättymisen jälkeen

Käyttämättä tai peruuttamatta jäänyt aika 50,80

Maksua ei peritä: alle 15-vuotiailta, jos peruuttamattomuuteen on

hyväksyttävä syy. Peritään myös maksukaton täyttymisen jälkeen

Toimenpidemaksut
-hammaskuva                                               8,40
-panoraamaröntgen                                      18,90
-ehkäisevät toimenpiteet käyntikerralta            8,40
-toimenpide vaativuus 0-2                               8,40
-toimenpide vaativuus 3 ja 4                          18,90
-toimenpide vaativuus 5-7                             37,50
-toimenpide vaativuus 8-10                            54,90
-toimenpide vaativuus 11-                              77,00
-proteesin pohjaus                                       54,90
-proteesin korjaus                                        37,50
-akryyliosa ja kokoproteesi                           183,50
-kruunut ja sillat                                         183,50
-rankaproteesi                                           222,70

 

Hammaslääkärin tilapäinen kotikäynti                            18,90
Suuhygienistin tilapäinen kotikäynti                               12,0
Protetiikan tekninen työ laskutetaan täysmääräisesti teknikon laskun mukaa
Hammaslääkärin todistus tai –lausunto laadusta riippuen enintään       50,80

Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina.

 

 

       
         
         
         
         
         
         
              
         
         
         
       
         

 

Sivu päivitetty: 20.2.2018