Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuvat matkakustannukset omavastuuosuuden ylittävältä osalta julkisen kulkuneuvon mukaan. Kela korvaa taksin käytön vain, mikäli sairauden laatu sitä edellyttää ja siihen tarvitaan hoitolaitoksen todistus matkakorvauksia varten. Lisätietoja www.kela.fi/matkakorvaukset

Kelan korvaamat taksimatkat tilataan Päijät-Hämeen maakunnan alueella Taksi Päijänne -välitysyhtiöstä numerosta 0800 94220.

Iitin Kela-taksit tilataan Kymenlaakson maakunnan numerosta 0800 302 333 (Kymenlaakson Taksi Oy).

Myrskylän ja Pukkilan Kelan korvaamat taksimatkat tilataan Uudenmaan maakunnan numerosta 0800 96 130 (suomi) ja 0800 96 140 (ruotsi) (Helsingin-Uudenmaantaksit Oy). Kun asiakkaat palaavat Päijät-Hämeen maakunnan alueelta omaan maakuntaansa, paluumatka tilataan Taksi-Päijänteen numerosta.

Jos kyyti on tilattu Kelan ilmoittamista numeroista, asiakas maksaa matkan päätteeksi omavastuun, joka on enintään 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Kuljettaja saa loppuhinnan Kelalta. Muista numeroista tilatuista matkoista tilattuja taksimatkoja ei korvata lainkaan.

 

Sivu päivitetty: 21.7.2020