Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuvat matkakustannukset omavastuuosuuden ylittävältä osalta julkisen kulkuneuvon mukaan. Kela korvaa taksin käytön vain, mikäli sairauden laatu sitä edellyttää ja siihen tarvitaan hoitolaitoksen todistus matkakorvauksia varten. Lisätietoja www.kela.fi

Kelan korvaamat taksimatkat tilataan PHSOTEY:n alueella aina numerosta: 0601 10 060

Sivu päivitetty: 12.1.2016