Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuvat matkakustannukset omavastuuosuuden ylittävältä osalta julkisen kulkuneuvon mukaan. Kela korvaa taksin käytön vain, mikäli sairauden laatu sitä edellyttää ja siihen tarvitaan hoitolaitoksen todistus matkakorvauksia varten. Lisätietoja www.kela.fi/matkakorvaukset

Kelan korvaamat taksimatkat tilataan Päijät-Hämeen maakunnan alueella Taksi Päijänne -välitysyhtiöstä numerosta 0800 94220 vielä loppuvuoden 2021 ajan.

Myrskylän ja Pukkilan Kelan korvaamat taksimatkat tilataan Uudenmaan maakunnan numerosta 0800 96 130 (suomi) ja 0800 96 140 (ruotsi) (Helsingin-Uudenmaantaksit Oy). Kun asiakkaat palaavat Päijät-Hämeen maakunnan alueelta omaan maakuntaansa, paluumatka tilataan Taksi-Päijänteen numerosta.

1.1.2022 alkaen
Kela on kilpailuttanut taksikyydit kullekin maakunnalle niin, että jokaisella alueella on 1.1.2022 alkaen kaksi tasavertaista Kela-kyyti/taksi tuottajaa, joista asiakas saa itse valita haluamansa.

Päijät-Hämeen alueella toimii kaksi Kela-kyyti/taksi palveluntuottajaa: Suomen Lähilogistiikka Oy ja Lahden Aluetaksi Oy.

Päijät-Hämeen Kela-kyydit tilataan:

  • Lahden Aluetaksi Oy:ltä numerosta 0800 30123 tai
  • Suomen Lähilogistiikka Oyltä numerosta 0800 05160

Matkat, jotka tehdään 1.1.2022 tai sen jälkeen, tilataan uusista tilausnumeroista.

Myrskylän ja Pukkilan Kela-kyydit tilataan vastaavasti:

  • Suomen Lähilogistiikka Oy:ltä numerosta 0800 05150 tai
  • Taksi Helsinki Oy:n numerosta 0800 414600Jos kyyti on tilattu Kelan ilmoittamista numeroista, asiakas maksaa matkan päätteeksi omavastuun, joka on enintään 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Kuljettaja saa loppuhinnan Kelalta. Muista numeroista tilatuista matkoista tilattuja taksimatkoja ei korvata lainkaan.
Sivu päivitetty: 28.12.2021