Mitä palveluja kokeiluun kuuluu?

Palvelukokonaisuus pitää sisällään seuraavat perusterveydenhuoltoon vakiintuneen käytännön mukaan kuuluvat lääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottavat avosairaanhoidon toiminnot. Lue lisää

Mitä palveluja kokeiluun ei kuulu?

Tarkista tästä mitkä palvelut eivät kuulu kokeiluun. Palveluntuottaja ohjaa asiakkaan tarvittaessa edelleen palveluihin, jotka eivät kuulu palvelusetelikorvauksen piiriin. Lue lisää

Entä jos tarvitsen kokeilun piiriin kuulumattomia palveluja?

Potilaiden hoidon toteuttamisessa, hoidon porrastamisessa ja lähettämisessä jatkotutkimuksiin, konsultaatioihin ja hoitoon noudatetaan samoja käytäntöjä ja toimintatapoja kuin palvelun järjestäjällä on omassa tuotannossaan. Palveluntuottaja ohjaa asiakkaan tarvittaessa edelleen palveluihin, jotka eivät kuulu palvelusetelikorvauksen piiriin.

Voinko käyttää mitä tahansa yksityisen palveluntuottajan tarjoamia palveluja julkisen asiakasmaksun hinnalla?

Et voi. Valinnanvapauskokeilu kattaa vain erikseen määritellyt palvelut. Asiakkaan niin halutessa voi palveluntuottaja ohjata asiakkaan myös omiin, asiakkaalle maksullisiin palveluihin, mutta tällöin asiakkaalle on selvitettävä siitä koituvat maksut sekä se, että hänellä on mahdollisuus käyttää myös julkisia palveluja.

Asiakas voi hankkia valitsemaltaan palveluntuottajalta myös muita, valinnanvapauskokeiluun kuulumattomia palveluja. Näiden palvelujen, esim. erikoislääkäreiden vastaanoton tai lisätutkimusten kustannuksista asiakas vastaa itse.

Voinko käyttää terveysaseman laboratoriota osallistuessani valinnanvapauskokeiluun?

Valinnanvapausasiakkaan ne laboratoriokokeet, jotka on määrätty erikoissairaanhoidossa, voidaan ottaa yhtymän laboratorioliikelaitoksessa. Ainostaan terveyskeskuksesta määrätyt laboratoriokokeet tehdään valinnanvapauden palveluntuottajan omassa laboratoriossa.

Mistä saan tarkempaa tietoa kokeilun piiriin liittyvistä palveluista?

Tältä sivustolta löydät tiedot, mitä palveluja kokeiluun sisältyy ja selvennyksenä listauksen, mitkä palvelut jäävät kokeilun ulkopuolelle. Voit kysyä palveluista tarkemmin myös palveluntuottajilta.

Jos olen mukana kokeilussa, voinko käyttää edelleen työterveyshuollon palveluja?

Kyllä voit. Kokeiluun osallistumisella ei ole vaikutusta työterveyshuollon palvelujen käyttöön.

Mistä saan kiireellisesti tarvitsemani palvelut?

Palveluntuottajalla on oltava arkipäivisin riittävä määrä kiirevastaanottoaikoja asiakkaiden äkillisiä sairastumistilanteita varten. Päivystysvelvollisuutta palveluntuottajilla ei ole.

Akuutti- ja päivystyspalvelut saat kuten aiemminkin.

Mistä saan erikoissairaanhoidon palvelut?

Valinnanvapauskokeiluun osallistumisella ei ole vaikutusta erikoissairaanhoidon palveluihin tai päivystyspalveluihin.

Mistä saan äitiys- ja lastenneuvolan palvelut?

Valinnanvapauskokeiluun osallistumisella ei ole vaikutusta äitiys- ja lastenneuvolan palveluihin.

 

Takaisin Kysymyksiä ja vastauksia -osion pääsivulle

Sivu päivitetty: 28.6.2019