Kokeilun piiriin kuuluvat palvelut:

Annettava palvelu pitää sisällään seuraavat perusterveydenhuoltoon vakiintuneen käytännön mukaan kuuluvat lääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottavat avosairaanhoidon toiminnot:

  • Sairaanhoidon palvelut (sairaanhoitajan ja/tai lääkärin vastaanottopalvelut)
  • Sairauksien ja oireiden tutkimus, lääketieteellinen taudinmääritys ja perusterveydenhuoltotasoinen hoito
  • Perusterveydenhuoltoon kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut
  • Sairauksien ehkäiseminen, parantaminen ja kärsimysten lievittäminen
  • Ohjaus, jolla tuetaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa
  • Erityistä tukea, tutkimusta ja hoitoa tarvitsevan potilaan terveysongelmien varhainen tunnistaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaaminen
  • Terveyttä ja hyvinvointia edistävä sekä sairauksien ehkäisyä tukeva terveysneuvonta
  • Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien aikuisten rokotusten antaminen (esim. Tetanus- tehosterokotteet ja ilmaisjakeluna riskiryhmille annettavat influenssarokotteet). Näiden rokotusten hankinnan osalta kustannuksista vastaa palvelujen järjestäjä
  • Asiakkaan itse kustantamien rokotusten (esim. matkailijan rokotusten) antaminen
  • Terveydentilaa, toiminta- ja työkykyä sekä ajoterveyttä koskevien todistusten ja lausuntojen antaminen

Asiakkaan tulee saada yhteys palveluntuottajaan vähintään virka-aikana joka arkipäivä (minimivaatimus on maanantaista torstaihin klo 8- 15, perjantaisin klo 8- 14).  Soittopyyntöautomaatti hyväksytään yhteydensaamisen apuvälineeksi. Siihen tulleisiin puheluihin tulee vastata samana päivänä. Palveluntuottajalla on oltava arkipäivisin riittävä määrä kiirevastaanottoaikoja asiakkaiden äkillisiä sairastumistilanteita varten. Päivystysvelvollisuutta ei palveluntuottajalla ole.

Palveluja voi tarjota sähköisesti, puhelimitse tai vastaanottotoimintana.

Palveluntuottaja ohjaa asiakkaan tarvittaessa edelleen palveluihin, jotka eivät kuulu kapitaatiokorvauksen piiriin. Lisäpalveluihin ohjaamisessa palveluntuottaja noudattaa järjestäjän antamia ohjeita.

Asiakkaan niin halutessa, palveluntuottaja voi ohjata asiakkaan myös omiin, asiakkaalle maksullisiin palveluihin, mutta tällöin asiakkaalle on selvitettävä ymmärrettävästi siitä koituvat maksut sekä se, että hänellä on mahdollisuus käyttää myös julkisia palveluja

Takaisin Kysymyksiä ja vastauksia -osion pääsivulle

Sivu päivitetty: 26.4.2018