Potilasasiamies

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785).

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa.

Potilasasiamies

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Suojaamattomassa sähköpostissa ei pidä lähettää arkaluonteista ja salassa pidettävää tietoa.  Tähän tarkoitukseen olevia suojauksia ei ole Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä käytössä.  Sähköpostilla voitte laittaa soittopyynnön ja yleisluonteisia kysymyksiä.

 

  1. Muistutus hoidosta ja kohtelusta
    Päivitetty: 2017-02-21 10:27:57 - application/pdf
Sivu päivitetty: 23.10.2017