Potilasasiamies

  • ohjaa ja neuvoo sekä auttaa potilaita ja heidän omaisiaan hoitoon ja kohteluun sekä potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi esimerkiksi tuomalla potilasnäkökulmaa henkilöstön tietoon
  • tiedottaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvistä asioista.

Mikäli hoitoosi tai kohteluusi liittyy epäselvyyksiä tai ongelmia, sinun tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä sinua hoitaneen tai tutkineen yksikön henkilökuntaan heti epäselvyyksien ilmaannuttua ja keskustellen selvittää epäselvyydet hoitavan lääkärin tai hoitajan kanssa.

Voit myös ottaa yhteyttä heidän esimiehiinsä (osastonhoitaja, ylihoitaja/ylilääkäri). Tarvittaessa potilasasiamies ohjaa ja neuvoo ristiriitatilanteiden ratkaisussa.

Jos asia ei selviä keskustellen, sinulla on oikeus kirjalliseen valitusmenettelyyn. Potilasasiamies neuvoo ja auttaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai lääkevahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785).

Potilasasiamiehenä toimii Mervi Piekkari alueenaan
  • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä:

Ensihoito-ja päivystyskeskus

Keskussairaala

Kuntoutuskeskus

Laboratoriokeskus

Entisen Peruspalvelukeskus Aavan alueella: Hartolan, Iitin, Myrskylän, Orimattilan ja Pukkilan terveydenhuolto

Entisen Peruspalvelukeskus Oivan alueella: Asikkalan, Hollolan, Kärkölän ja Padasjoen terveydenhuolto

  • Heinolan terveyskeskus
  • Työterveys Wellamo Oy
  • DILA palvelut Diakonialaitos Lahti
Sivu päivitetty: 18.5.2017