Asiakas- ja potilasturvallisuus ovat tärkeä osa palvelun, hoidon ja hoivan laatua. Siihen kuuluvat palvelun, hoidon ja hoivan turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuus.

Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta turvallisuus on sitä, että hän saa tarvitsemansa palvelun, hoidon ja hoivan oikeaan aikaan oikeassa paikassa, eikä niistä aiheudu hänelle haittaa.

Päijät-Sotessa toimii osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta, jonka tehtävänä on tarjota laadukasta ja turvallista palvelua, hoitoa ja hoivaa. Toimintaamme ohjaavat arvot: Ihmisestä välittäen, Yhdessä tehden, Rohkeasti uudistaen.

10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon

1. Riittävät tiedot
Sinua hoitavilla henkilöillä tulee olla riittävät tiedot oireistasi ja sairauksistasi sekä ajantasaiset yhteystietosi. Ilmoita, jos niissä on tapahtunut muutoksia.

2. Henkilöllisyyden varmistaminen
Muistuta rohkeasti, jos henkilökunta unohtaa kysyä henkilötietojasi mennessäsi esimerkiksi tutkimuksiin, antaessaan sinulle lääkkeitä tai käsitellessään tutkimustuloksiasi.

3. Muistiinpanot
Kirjoita muistiin, mitä haluat kertoa tai kysyä. Pyydä hoitohenkilökunnalta tietoa kirjallisesti muistisi tueksi.

4. Kysy rohkeasti
Kysy hoitovaihtoehdoista ja siitä, miten hoitosi etenee. Kysy myös lääkkeistä ja niiden haittavaikutuksista. Varmista ymmärsitkö asiat oikein.

5. Lääkitys
On tärkeää, että hoitopaikassa ja apteekissa lääkityslistasi on ajan tasalla. Voit pyytää tarkistusta. Omin päin ei pidä muuttaa lääkitystä.

6. Ohjeiden noudattaminen
Noudata saamiasi hoito-ohjeita. Kerro, jos se tuottaa sinulle vaikeuksia.

7. Osallistuminen
Osallistu oman hoitosi suunnitteluun ja päätöksentekoon. Anna palautetta saamastasi hoidosta.

8. Kivut
Kerro, jos sinulla on kipuja, missä ja miten ne tuntuvat?

9. Omaisen tai läheisen läsnäolo
Läheinen tai omainen voi halutessasi osallistua hoitoosi.

10. Jos jokin mietityttää
Jos jokin asia mietityttää, ota asia heti puheeksi. Voit myös jälkikäteen olla yhteydessä sinua hoitavaan tahoon.

Lisätietoja löydät THL:n laatimasta Potilaan oppaasta.

Kerro meille hoitoosi, hoivaasi tai palveluusi liittyvästä vaaratilanteesta täällä.
Voit tehdä ilmoituksen omasta tai läheisesi saamasta hoidosta, hoivasta tai palvelusta.

Potilasasiamies

Muistutuksiin, kanteluihin ja potilasvahinkoilmoituksiin liittyvistä asioista antaa lisätietoa potilasasiamies.

Sosiaaliasiamies

Jos olet tyytymätön sosiaalihuollossa saamaasi kohteluun tai palveluun, voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Häneltä voit kysyä lisätietoa myös sosiaalihuollon muistutuksista ja kanteluista.

Laskutiedustelut

Laskutusasioissa lisätietoja saat asiakasmaksut sivulta.

Sivu päivitetty: 25.5.2021