Potilas- ja asiakasturvallisuus on sitä, että henkilön saamat hoito, hoiva ja palvelut edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja näistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja. Tarkoituksena on varmistaa hoidon, hoivan ja palvelujen turvallisuus sekä suojata asiakkaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Potilas, asiakas ja hänen läheisensä ovat keskeisesti mukana palveluprosessissaan. He osallistuvat omalta osaltaan hoidon ja palvelun turvallisuuden sekä laadun varmistamiseen ammattihenkilöiden tukemina.

Jos hoito ei vastaa odotuksia

Toivomme sinun kertovan meille, jos sinun tai läheisesi hoito tai palvelu ei toteutunut suunnitelmallisesti.

Ilmoitus hoitoon tai palveluun liittyvästä vaaratapahtumasta

Ohjeita vaaratilanneilmoituksen tekemiseen

  • Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä.
  • Jos jätät ilmoitukseen yhteystietosi (puhelinnumero), niin sinuun ollaan yhteydessä tapahtumaan liittyen kahden viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.
  • Älä laita ilmoitukseen henkilötunnusta tai muita luottamuksellisia tietoja.
  • Jos saamaasi tai läheisesi hoitoon tai palveluun liittyy epäselvyyksiä tai ongelmia, ole suoraan yhteydessä kyseiseen hoito- tai palveluyksikköön.
  • Ilmoituksella et voi perua varattua aikaa.
  • Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus tai kantelu. Muistutuksiin, kanteluihin ja potilasvahinkoihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä joko potilas- tai sosiaaliasiamieheen (yhteystiedot oikealla).

Potilasasiamies

Muistutuksiin, kanteluihin ja potilasvahinkoilmoituksiin liittyvistä asioista antaa lisätietoa potilasasiamies.

Sosiaaliasiamies

Jos olet tyytymätön sosiaalihuollossa saamaasi kohteluun tai palveluun, voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Häneltä voit kysyä lisätietoa myös sosiaalihuollon muistutuksista ja kanteluista.

Laskutiedustelut

Laskutusasioissa lisätietoja saat asiakasmaksut sivulta.

Sivu päivitetty: 6.8.2020