Potilaan ilmoitus vaaratapahtumasta

Potilaan ja asiakkaan näkökulmasta potilasturvallisuus on sitä, että hän saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla ja että hoidosta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Jos koet, että hoidossasi tai omaisesi hoidossa on tapahtunut virhe tai vaaratilanne, voit kertoa tapahtumasta sähköisellä vaaratapahtumailmoituksella.

Potilaan/asiakkaan/läheisen Ilmoitus hoidossa tapahtuneesta vaaratapahtumasta, joka on tapahtunut Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä annetun hoidon aikana.

Tavoitteenamme on oppia virheistämme. Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä tai nimellä.  Jos kirjoitat ilmoitukseen yhteystietosi, niin sinulle tiedotetaan asian käsittelystä.

Mikäli hoitoon liittyy epäselvyyksiä tai ongelmia, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä hoitaneen tai tutkineen yksikön henkilökuntaan. Muistutuksiin, kanteluihin ja potilasvahinkoilmoituksiin liittyvissä asioista antaa lisätietoa potilasasiamies.

Anna palautetta lomakkeella potilas/asiakas/läheinen voi antaa palautetta yleisesti toiminnastamme sekä kiitokset ja moitteet.

Turvallinen hoito on terveydenhuollon ammattilaisten vastuulla. Sinulla on tärkeä rooli potilasturvallisuuden varmistamisessa.

Yhteystiedot:

Potilasturvallisuuskoordinaattori
Pirjo Lehtomäki
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
p. 03 819 11
sähköposti: etunimi.sukunimi@phhyky.fi

Potilasturvallisuuskoordinaattori
Sosiaali- ja perusterveydenhuolto
Mira Svahn-Airos
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Vesijärvenkatu 11 A, 2. krs, huone 273
15140 Lahti
p. 044 416 4640
sähköposti: etunimi.sukunimi@phhyky.fi

 

Sivu päivitetty: 18.5.2018