Tietosuoja

Näitä tietosuojasivuja ollaan päivittämässä. Pahoittelemme keskeneräisyyttä.

Olennaisena osana palvelutoimintaamme kuuluu tietojärjestelmissämme olevien potilas- ja asiakastietojen turvaaminen ja suojaaminen. Kiinnitämme erityistä huomiota potilas- ja asiakastietojärjestelmien tietoturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi panostamme henkilöstömme kokonaisvaltaisen turvallisuusosaamisen kehittämiseen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) edellyttävät, että jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antaja on nimennyt tietosuojavastaavan.

Tietosuojavastaavan toimenkuva, tehtävät ja asema (Tietosuojavaltuutetun toimisto 27.7.2010)

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietosuojavastaavana toimii oman toimensa ohella kuntayhtymän tietoturvapäällikkö. Yhteydenotot pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse. Puhelimitse tapahtuvissa yhteydenotoissa toivotaan soittopyynnön jättämistä tietosuojavastaavan puhelinvastaajaan, mikäli häntä ei tavoiteta. Yhteydenottopyynnöissä on hyvä yleisellä tasolla kuvata, minkälaisista asioista halutaan neuvoja ja opastusta. Mitään yksityiskohtaisia luottamuksellisia tietoja ei tule viesteihin sisällyttää. Tietosuojavastaavan yhtenä tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisterinpidosta ja siihen liittyvästä käytännön toiminnasta.

Hyvinvointiyhtymässä toimii tietosuojaryhmä, jonka tehtävänä on

  • varmistaa tietosuojan toteutuminen eri toimialoilla lakeja ja asetuksia noudattaen
  • ohjata ja koordinoida tiedon turvaamisen ja suojaamisen riskienhallintaa
  • tukea digitaalisen turvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä
  • tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä digitaalisessa turvallisuudessa
  • ottaa kantaa, linjata ja tarvittaessa ohjeistaa tietosuoja-asioissa
  • ohjata ja koordinoida valmistautumista EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon
  • raportoida yhtymän johtoryhmälle digitaalisen turvallisuuden tilannekuvasta.

Seuraa EU:n tietosuojauudistuksen etenemistä Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta

  1. Tietoturvallisuuspolitiikka
    Päivitetty: 2017-03-09 07:29:25 - application/pdf
Sivu päivitetty: 6.4.2018