Asiakas- ja potilasrekisterit

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksen päätöksen 19.12.2016 mukaisesti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on toiminut terveydenhuollon potilasrekisterin rekisterinpitäjänä 1.1.2017 lukien. Tietoteknisistä syistä johtuen myös vuoden 2017 puolella Omakannassa tähän asti näkyneet palvelutapahtumat ovat näkyneet vanhan organisaatiojaon mukaisina rekisterinpitäjän vaihtumisesta huolimatta. Tästä eteenpäin, noin toukokuun puolesta välistä alkaen Omakannassa organisaationa näkyy aina Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, vaikka vanhan organisaatiojaon mukaisesti aikaisemmin tänä vuonna olisi Omakannan tiedoissa näkynyt esimerkiksi Peruspalvelukeskus Oiva tai Lahden sosiaali- ja terveysvirasto.

Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että rekisterinpitäjän muuttuessa potilaan aiemmin mahdollisesti tekemät tietojenluovutuskiellot eivät automaattisesti laajene koskemaan muita toimintayksiköitä. Näin ollen Omakannasta on syytä tarkastaa kohdasta suostumukset/kiellot, että ne ovat myös tässä uudessa, muuttuneessa rekisterinpitäjän tilanteessa halutun mukaisia. Huom. Kieltoja ei voida tehdä saman rekisterinpitäjän sisällä. Potilaan ennen muutospäivää  tekemät  kiellot  ovat  kuitenkin edelleen  voimassa  ennen  muutosta  syntyneen  rekisterinpitäjän/toimintayksikön asiakirjoissa.

Lisätietoja Omakanta-palveluun liittyen www-osoitteesta http://www.kanta.fi/fi/omakanta tai sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@kanta.fi.

Sivu päivitetty: 15.6.2017