Rekisterinpitäjät ja tietosuojaselosteet

Rekisterinpitäjät

Terveydenhuollon potilasrekisterin ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Hallituksen päätös 19.12.2016 – Rekisterinpitäjän muutokset Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään liittyen

Terveydenhuollon potilasrekisterin vastuuhenkilö
Toimialajohtaja Tuomo Nieminen, Terveys- ja sairaanhoitopalvelut, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti, etunimi.sukunimi@phhyky.fi

Sosiaalihuollon asiakasrekisterin vastuuhenkilö
Toimialajohtaja Mika Forsberg, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti, etunimi.sukunimi@phhyky.fi

Ympäristöterveyskeskus (ympäristöterveydenhuolto)
Ympäristöterveyskeskuksen johtaja Silja Mäkelä, Hollolan osaamiskeskus, PL 1100/ Virastotie 3 C, 2 krs., 15871 Hollola, etunimi.sukunimi@phhyky.fi

Rekisterinpitoon liittyvät selvityspyynnöt osoitetaan (toimiala)johtajille kyseessä olevan toimialan mukaisesti. Kirjalliset selvityspyynnöt toimitetaan osoitteella: Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä/Kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Tietosuojaselosteet

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetus tuo mukanaan osoitusvelvollisuuden. Rekisterinpitäjän on huolehdittava dokumentoinnin ja ohjeistuksen avulla siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyn vaiheissa. Yksi osoitusvelvollisuuden toteutumisen tapa ja rekisteröidyn oikeuksien toteutumisen väline on GDPR-päivitetyt selosteet. Yhtymän asiakkaille suunnattu seloste henkilötietojen käytöstä on jatkossa nimeltään tietosuojaseloste.

Osaa selosteista ollaan vielä päivittämässä GDPR-aikaan. Tämän vuoksi jotkin selosteista ovat yhä rekisteriselosteiden nimellä. Tietosuojaseloste tehdään (GDPR:n artiklat 13 ja 14), jotta rekisterinpitäjä informoi riittävällä tavalla rekisteröityä henkilötietojen käsittelystä sekä oikeuksista.

Rekisteriseloste sitä vastoin on sisäiseen käyttöön tarkoitettu seloste käsittelytoimista (GDPR:n artikla 30), joka on pyydettäessä saatettava valvontaviranomaisen saataville.

OmaHyvis – sähköisen asioinnin järjestelmä, Päijät-Hämeen rekisteriseloste

 1. Effector rekisteriseloste
  Päivitetty: 2020-08-04 08:01:58 - application/pdf
 2. Elinluovutustoiminnan auditointirekisteri rekisteriseloste
  Päivitetty: 2017-06-14 06:21:19 - application/pdf
 3. Ensihoidon rekisteriseloste
  Päivitetty: 2017-06-14 06:21:19 - application/pdf
 4. KuntaHR rekisteriseloste
  Päivitetty: 2020-08-10 07:36:56 - application/pdf
 5. LOVe Lääkehoidon Osaaminen verkossa -oppimisympäristö - rekisteriseloste
  Päivitetty: 2017-06-22 10:55:50 - application/pdf
 6. Pätevä, Moodle-pohjainen verkko-oppimisympäristö - rekisteriseloste
  Päivitetty: 2020-08-10 07:36:14 - application/pdf
 7. Videotallenteet rekisteriseloste
  Päivitetty: 2016-02-08 14:50:23 - application/pdf
 8. Webropolin rekisteriseloste
  Päivitetty: 2020-08-10 07:34:04 - application/pdf
 9. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sosiaalihuollon henkilörekisteri
  Päivitetty: 2020-07-30 08:16:17 - application/pdf
 10. Ymparistoterveydenhuollon rekisteriseloste
  Päivitetty: 2016-09-07 10:50:51 - application/pdf
 11. Hartola-Sysmä Sairaankuljetus Oy:n rekisteriseloste
  Päivitetty: 2018-01-17 13:22:27 - application/pdf
 12. Tietosuojaseloste - taloushallinnon asiakasrekisteri
  Päivitetty: 2020-08-06 05:58:30 - application/pdf
 13. Rekisteriseloste - sähköinen palveluseteli-ja ostopalvelujärjestelmä
  Päivitetty: 2020-08-06 05:58:30 - application/pdf
 14. Tietosuojaseloste - Päijät-Hämeen Keskussairaalan kameravalvontajärjestelmä
  Päivitetty: 2018-06-05 07:21:35 - application/pdf
 15. Tietosuojaseloste - Digia tarkastaja -ohjelma
  Päivitetty: 2018-07-05 08:32:39 - application/pdf
 16. Tietosuojaseloste - Kuntarekry
  Päivitetty: 2020-08-10 07:31:00 - application/pdf
 17. Tietosuojaseloste - potilasrekisteri
  Päivitetty: 2020-05-12 10:27:50 - application/pdf
 18. Tietosuojaseloste - www.phhyky.fi -verkkopalvelu
  Päivitetty: 2018-07-27 08:47:30 - application/pdf
 19. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän RAI toimintakyvyn arviointijärjestelmän henkilörekisteri
  Päivitetty: 2018-11-12 13:40:51 - application/pdf
 20. QPro Feedback -asiakaspalautejärjestelmä – tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2019-06-04 12:36:02 - application/pdf
 21. Koulutuskalenteri eTaika
  Päivitetty: 2020-08-04 08:04:16 - application/msword
Sivu päivitetty: 10.8.2020