Rekisterinpitäjät ja tietosuojaselosteet

Rekisterinpitäjät

Terveydenhuollon potilasrekisterin ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Hallituksen päätös 19.12.2016 – Rekisterinpitäjän muutokset Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään liittyen

Terveydenhuollon potilasrekisterin vastuuhenkilö
Toimialajohtaja Tuomo Nieminen, Terveys- ja sairaanhoitopalvelut, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti, etunimi.sukunimi@phhyky.fi

Sosiaalihuollon asiakasrekisterin vastuuhenkilö
Toimialajohtaja Mika Forsberg, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti, etunimi.sukunimi@phhyky.fi

Ympäristöterveyskeskus (ympäristöterveydenhuolto)
Ympäristöterveyskeskuksen johtaja Silja Mäkelä, Hollolan osaamiskeskus, PL 1100/ Virastotie 3 C, 2 krs., 15871 Hollola, etunimi.sukunimi@phhyky.fi

Rekisterinpitoon liittyvät selvityspyynnöt osoitetaan (toimiala)johtajille kyseessä olevan toimialan mukaisesti. Kirjalliset selvityspyynnöt toimitetaan osoitteella: Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä/Kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Tietosuojaselosteet

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetus tuo mukanaan osoitusvelvollisuuden. Rekisterinpitäjän on huolehdittava dokumentoinnin ja ohjeistuksen avulla siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyn vaiheissa. Yksi osoitusvelvollisuuden toteutumisen tapa ja rekisteröidyn oikeuksien toteutumisen väline on GDPR-päivitetyt selosteet. Yhtymän asiakkaille suunnattu seloste henkilötietojen käytöstä on jatkossa nimeltään tietosuojaseloste.

OmaHyvis – sähköisen asioinnin järjestelmä, Päijät-Hämeen rekisteriseloste

 1. Effector tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2021-05-24 12:09:35 - application/pdf
 2. Elinluovutustoiminnan auditointirekisteri tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2017-06-14 06:21:19 - application/pdf
 3. Ensihoidon tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2017-06-14 06:21:19 - application/pdf
 4. KuntaHR tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2020-08-10 07:36:56 - application/pdf
 5. LOVe Lääkehoidon Osaaminen verkossa -oppimisympäristö - tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2017-06-22 10:55:50 - application/pdf
 6. Pätevä, Moodle-pohjainen verkko-oppimisympäristö - tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2020-08-10 07:36:14 - application/pdf
 7. Videotallenteet tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2016-02-08 14:50:23 - application/pdf
 8. Webropolin tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2020-08-10 07:34:04 - application/pdf
 9. Sosiaalihuollon henkilörekisteri
  Päivitetty: 2021-07-05 09:26:18 - application/pdf
 10. Ymparistoterveyskeskus tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2021-10-07 05:57:49 - application/pdf
 11. Hartola-Sysmä Sairaankuljetus Oy:n tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2018-01-17 13:22:27 - application/pdf
 12. Taloushallinnon asiakasrekisteriseloste
  Päivitetty: 2020-08-06 05:58:30 - application/pdf
 13. Sähköisen palveluseteli-ja ostopalvelujärjestelmän tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2020-08-06 05:58:30 - application/pdf
 14. Päijät-Hämeen Keskussairaalan kameravalvontajärjestelmä
  Päivitetty: 2018-06-05 07:21:35 - application/pdf
 15. Kuntarekryn tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2020-08-10 07:31:00 - application/pdf
 16. Potilasrekisterin tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2022-01-05 08:24:39 - application/pdf
 17. www.phhyky.fi -verkkopalvelun tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2018-07-27 08:47:30 - application/pdf
 18. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän RAI toimintakyvyn arviointijärjestelmän tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2018-11-12 13:40:51 - application/pdf
 19. QPro Feedback -asiakaspalautejärjestelmän tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2020-10-22 07:42:08 - application/pdf
 20. Koulutuskalenteri eTaikan tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2021-10-07 06:23:11 - application/pdf
 21. HaiPro-vaaratapahtumaraportointijärjestelmän tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2020-11-18 13:03:25 - application/pdf
 22. Microsoft Office 365 palveluympäristön tietosuojaseloste
  Päivitetty: 2020-12-30 06:36:09 - application/pdf
Sivu päivitetty: 5.1.2022