Mikä on valinnanvapauskokeilu?

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa valinnanvapauskokeiluun liittyvässä palvelusetelikokeilun laajennuksessa, joka toteutetaan vuosien 2018-2019 aikana. Palvelusetelikokeilun hankkeissa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009). Valinnanvapauskokeilu päättyy 31.10.2019.

Valinnanvapauden myötä käyttäjä voi itse valita palvelujen julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Palveluntuottajat saavat listautuneista asiakkaistaan ikäryhmittäisen, erikseen sovitun kiinteän korvauksen. Kokeilun avulla selvitetään asiakkaan valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lisäksi selvitetään, miten palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallit vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin. Erityisesti selvitetään valinnanvapauden vaikutuksia asiakkaisiin, palveluntuottajiin ja palvelujen yhteen sovittamiseen.

Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaisen hoidon ja palveluun pääsyn mahdollistava malli, joka kannustaa asiakkaita ja palveluntuottajia palvelutuotannon kehittämiseen.

Kokeilussa mukana olevien alueiden ja paikallisten palveluntuottajien kokemus ja näkemykset ovat koko uudistuksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Valinnanvapauden laajentaminen on hyvä mahdollisuus tehdä sosiaali- ja terveyspalveluista entistä asiakaslähtöisempiä

Kuka toiminnasta vastaa?

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän valinnanvapauskokeilun järjestäjätaho on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY). Kokeiluja hallinnoi Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Takaisin Kysymyksiä ja vastauksia -osion pääsivulle

Sivu päivitetty: 28.6.2019