Terveysasemien valinnanvapauskokeilu Päijät-Hämeessä päättyy 31.10.2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta on kokeiltu palvelusetelin avulla Suomessa kymmenellä alueella. Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut kaikkia alueellisia kokeiluja. Rahoitus päättyy aiempien linjausten mukaisesti lokakuussa 2019.

Päijät-Hämeessä kokeilu päättyy 31.10.2019, jonka jälkeen valinnanvapausasiakkailla on mahdollisuus saada terveyspalvelut entiseltä terveysasemaltaan, työterveyshuollosta tai omakustanteisesti yksityiseltä palveluntuottajalta.

 

Päijät-Hämeen kokeilun tilastoja ja tärkeitä päivämääriä

Tällä hetkellä valinnanvapauskokeilussa mukana olevia asiakkaita on Päijät-Hämeessä 4 353. Tämä on noin 4.8 % kokeilualueen väestöstä (91 000). Kokeilu on sisältänyt perustason sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottopalvelut sekä niihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamispalvelut.

Uusien asiakkaiden mahdollisuus ilmoittautua terveysasemien valinnanvapauskokeiluun on päättynyt. Valinnanvapausasiakkaat voivat halutessaan valita oman julkisen terveysasemansa valintapalvelun kautta.

 

Valinnanvapausasiakkaat palaavat entiselle terveysasemalleen

Kokeilujen päättyminen tarkoittaa, että sen aikana yksityiselle vaihtaneet asiakkaat palaavat takaisin entiselle terveysasemalleen ja he voivat käyttää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tarjoamia palveluja. Jos valinnanvapausasiakas ei itse valitse julkista terveysasemaansa valintapalvelun avulla, hän palautuu automaattisesti entisen terveysasemansa terveyspalvelujen käyttäjäksi 31.10.2019 jälkeen.

Osalla asiakkaista on myös työterveyshuollon palveluita, joita he voivat käyttää entiseen tapaan. Valinnanvapausasiakkailla on myös mahdollisuus jatkaa itse maksavina asiakkaina yksityisellä palveluntuottajalla.

Vaativaa perusterveydenhoitoa tarvitsevien lahtelaisten asiakkaiden hoito on keskitetty asuinalueesta riippumatta pääterveysasemalle​​​​​​. Pääterveysaseman asiakkuudesta on sovittu niiden monisairaiden asiakkaiden kanssa, jotka hyötyvät pääterveysaseman asiakkuudesta.

 

Kokeilujen tuloksia on arvioitu säännöllisesti

Valinnanvapauskokeilut on toteutettu nykyisen palvelusetelilain mukaisesti. Kokeilussa on yhdistetty erilaisia valinnanvapauden elementtejä.

Kokeiluilla on selvitetty valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lisäksi on havainnoitu, miten yksityisen palvelutuotannon rooli ja palvelujen hinnoittelumallit vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin.

Kokeilujen tuloksia on arvioitu säännöllisesti. Kokeilun päättymisen jälkeen julkaistaan yhteenveto kaikista kokemuksista ja opeista.

 

Materiaalit

Sivu päivitetty: 26.8.2019