Terveysasemien valinnanvapauskokeilu Päijät-Hämeessä on päättynyt 31.10.2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilu on päättynyt 31.10.2019. Kiitämme lämpimästi kaikkia kokeilussa mukana olleita asiakkaita ja palveluntuottajia!

Valinnanvapausasiakkaat palaavat entiselle terveysasemalleen

Kokeilun aikana yksityiselle vaihtaneet asiakkaat palaavat takaisin entiselle terveysasemalleen ja he voivat käyttää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tarjoamia palveluja. Jos valinnanvapausasiakas ei itse valitse julkista terveysasemaansa valintapalvelun avulla, hän palautuu automaattisesti entisen terveysasemansa terveyspalvelujen käyttäjäksi 31.10.2019 jälkeen.

Osalla asiakkaista on myös työterveyshuollon palveluita, joita he voivat käyttää entiseen tapaan. Valinnanvapausasiakkailla on myös mahdollisuus jatkaa itse maksavina asiakkaina yksityisellä palveluntuottajalla.

Vaativaa perusterveydenhoitoa tarvitsevien lahtelaisten asiakkaiden hoito on keskitetty asuinalueesta riippumatta pääterveysasemalle​​​​​​. Pääterveysaseman asiakkuudesta on sovittu niiden monisairaiden asiakkaiden kanssa, jotka hyötyvät pääterveysaseman asiakkuudesta.

Kokeilun päätteeksi tuloksista julkaistaan yhteenveto 

Valinnanvapauskokeilut toteutettiin nykyisen palvelusetelilain mukaisesti. Kokeiluilla selvitettiin valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lisäksi havainnoitiin, miten yksityisen palvelutuotannon rooli ja palvelujen hinnoittelumallit vaikuttivat sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin. Kokeilujen tuloksia arvioitiin säännöllisesti. Kokeilun päättymisen jälkeen julkaistaan yhteenveto kaikista kokemuksista ja opeista.

Materiaalit

Sivu päivitetty: 31.10.2019