Mikä on valinnanvapauskokeilu?

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa valinnanvapauskokeiluun liittyvässä palvelusetelikokeilun laajennuksessa, joka toteutetaan vuosien 2018-2019 aikana. Palvelusetelikokeilun hankkeissa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009).

Valinnanvapauden myötä käyttäjä voi itse valita palvelujen julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Palveluntuottajat saavat listautuneista asiakkaistaan ikäryhmittäisen, erikseen sovitun kiinteän korvauksen. Kokeilun avulla selvitetään asiakkaan valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lisäksi selvitetään, miten palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallit vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin. Erityisesti selvitetään valinnanvapauden vaikutuksia asiakkaisiin, palveluntuottajiin ja palvelujen yhteen sovittamiseen.

Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaisen hoidon ja palveluun pääsyn mahdollistava malli, joka kannustaa asiakkaita ja palveluntuottajia palvelutuotannon kehittämiseen.

Kokeilussa mukana olevien alueiden ja paikallisten palveluntuottajien kokemus ja näkemykset ovat koko uudistuksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Valinnanvapauden laajentaminen on hyvä mahdollisuus tehdä sosiaali- ja terveyspalveluista entistä asiakaslähtöisempiä

Kuka toiminnasta vastaa?

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän valinnanvapauskokeilun järjestäjätaho on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY). Kokeiluja hallinnoi Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Miksi minun kannattaisi osallistua?

Osallistumalla voit vaikuttaa! Valinnanvapauskokeilussa arvioidaan muun muassa asiakaslähtöisyyden toteutumista, kansalaisten tasa-arvoisuuden lisäämistä ja palvelujen saatavuuden parantumista. Kokemuksesi ovat ensiarvoisen tärkeitä paikallisten ja kansallisten toimintamallien arvioimiseksi ja siksi toivommekin mahdollisimman laajaa osallistumisaktiivisuutta heti kokeilun ensi hetkistä alkaen.

Takaisin Kysymyksiä ja vastauksia -osion pääsivulle

Sivu päivitetty: 20.3.2019