Osana kuntien ja hyvinvointiyhtymän ehkäisevää päihdetyötä päijäthämäläiset, iittiläiset, myrskyläläiset ja pukkilalaiset pääsevät kertomaan, millaisena päihteiden käyttö ja niiden vähentämiseen tähtäävät keinot näyttäytyvät oman kunnan alueella. Kyselyn vastausaikaa on lokakuun 13. päivään.

Sähköisellä kyselyllä kartoitetaan kunnan asukkaiden sekä yhtymän palveluja käyttävien näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Päihdehaittoja voi aiheutua alkoholista, huumeista, tupakka- ja nikotiinituotteista, kuten savukkeista, nuuskasta ja sähkösavukkeista sekä rahapeleistä.

– Haluamme tietää, millaiset ehkäisevät keinot olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tehokkaimpia ja parhaimpia. Vastausten avulla kehitetään ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja toteutusta, kertoo ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio sosiaalialan osaamiskeskus Versosta.

Poika katkaisee savukkeen
Mitkä keinot tepsivät päihteiden käytön vähentämisessä? Kerro mielipiteesi vastaamalla kyselyyn.

Tulokset vertailtavissa

Kysely soveltuu parhaiten yläkouluikäisille ja erityisesti sitä vanhemmille. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja luottamuksellisesti eivätkä yksittäisten vastaajien vastaukset ole tunnistettavissa.

– Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muillakin paikkakunnilla Suomessa. Ehkäisevää päihdetyötä tekevien kehittämisverkosto voi verrata eri alueilla esiin tulevia näkemyksiä, Leimio sanoo.

Tiedon keruusta vastaa kunkin vastaajan asuinkunta. Kunnat välittävät tietoa kyselystä nettisivujen, koulun ja vanhempien yhteydenpitoon käytetyn Wilma-järjestelmän ja eri palvelupisteiden kautta. Tiedon käsittelystä vastaa ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio.

Vastaa kyselyyn

Päivitetty: 6.9.2019