Rahoituksen tarvetta lisäävät väestön ikääntymisen ja palvelutarpeen kasvun rinnalla kunta-alan palkankorotukset ja yleinen inflaatiokehitys. Kustannuspaineet ovat ensi vuonna ennätyksellisen kovat: yli 36 miljoonaa euroa.

Talousarvioesityksessä omistajakuntien rahoitus nousee 2,45 prosenttia (14,86 miljoonaa euroa) vuoden 2018 muutostalousarviosta. Kaikkien 12 kunnan kanssa on päästy yksimieliseen neuvottelutulokseen ensi vuoden rahoituksesta ja palveluista. Sovittu rahoituslisäys ei riitä yhtymän strategisten tavoitteiden saavuttamiseen eikä kasvavan palvelutarpeen kattamiseen. Talousarvio valmistellaan 7,7 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Alijäämä katetaan talousarviovuonna valtion hankerahoituksella sekä myymällä harkiten omaisuutta ja liiketoimintaa.

Sujuvuutta hoitoon pääsyyn ja yhteydensaantiin

Kiireelliseen ja kiireettömään hoitoon pääsy terveysasemille nopeutuu. Myös Akuutti 24:ssa odotusajat lyhenevät. Erikoissairaanhoidossa kuluu vähemmän aikaa ajanvarauksesta hoidon alkamiseen. Kiireettömään suun terveydenhoitoon pääsee sujuvammin.

Yhtymän asiakaspalvelu uudistuu ensi vuonna merkittävästi. Neuvontaa ja ohjausta keskitetään, jotta yhteydensaanti olisi nykyistä vaivattomampaa. Asiointia helpotetaan ottamalla käyttöön uusia ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia palveluita. Loppuvuodesta yhtymä keskittää sosiaalihuollon vaativan palvelutarpeen arvioinnin, palveluprosessien koordinoinnin ja ostopalvelujen hallinnan yhdeksi asiakasohjaus-kokonaisuudeksi. Asiakaspalvelussa lisätään myös yleistä terveysneuvontaa sekä ennaltaehkäisyn ja itsehoidon ohjausta.

Ikääntyneille tukea kotona selviämiseen

Ikääntyneiden valinnanvapaus laajenee, kun palvelusetelin käyttötapa muuttuu asumispalveluissa. Muutoksen ansiosta myös pienituloisilla on jatkossa mahdollisuus valita palveluasumisen paikkansa. Kuntien kanssa on sovittu yhteistyöstä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä asumisen kehittämisessä, jotta yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotonaan.

Lapsiperheiden tueksi tarkoitetut perhekeskukset käynnistetään yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Perhekeskuksiin tulee myös psykiatrisen sairaanhoidon osaamista.

Lasten ja nuorten kodin ulkopuolinen asuminen vähenee, samoin kuin ympärivuorokautinen palveluasuminen vammais- ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Yhtymä tavoittelee yhdessä kuntien kanssa kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän selvää lisäämistä.

Tuottavuutta kohennettava edelleen

Talousarvion toteutuminen edellyttää, että tuottavuus nousee omassa palvelutuotannossa 2 prosentilla. Hyvinvointiyhtymän järjestämisvastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät ensi vuonna strategian mukaisesti kohti markkinahintoja oman tuotannon tehostamisen, toiminnan ulkoistusten ja kuntien kiinteistökaupoista seuraavien liikkeenluovutusten myötä. Erikoissairaanhoidon palvelujen myynti oman maakunnan ulkopuolelle kasvaa. Erillisellä Miinus 7 -ohjelmalla tavoitellaan yhdessä henkilöstön kanssa pysyviä 7 miljoonan euron kustannussäästöjä.

Hyvinvointiyhtymän hallitus käsitteli talousarvioesitystä kokouksessaan 19. marraskuuta. Talousarvio ja taloussuunnitelma etenevät valtuuston käsittelyyn 13. joulukuuta.

Päivitetty: 19.11.2018