Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy on parantunut selkeästi vuoteen 2016 verrattuna ja palvelujen saatavuus on yleisesti ottaen hyvä. Tarkastelemme hoitoonpääsyä jatkuvasti, ja etsimme aktiivisesti keinoja parantaa saatavuutta.

Tuoreimpien tietojen mukaan lähetteiden tarkastelu toteutuu lähes sataprosenttisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edellyttämässä 21 vuorokaudessa. Runsaat 86 % lähetteistä tarkastetaan kolmen vuorokauden kuluessa.

Ensikäyntiä odottavista kahdeksan prosenttia oli odottanut kolme kuukautta tai enemmän ja ainoastaan 0,26:n % odotus oli kestänyt yli kuusi kuukautta. Molemmat luvut paranivat vuoden takaisesta. Hoitopäätöksestä niin sanottuun kiireettömään hoitotoimenpiteeseen yli kolme kuukautta odottaneita oli 22 % asiakkaista, kun vielä viime vuonna luku oli 33 %. Hoitoon odotuksen mediaaniaika oli 45 vuorokautta, kun se vielä vuosi sitten oli 63 vuorokautta eli lyhenemä on 40 %. Yli kuusi kuukautta kiireetöntä hoitoa oli joutunut odottamaan ainoastaan viisi henkilöä (0,2 %) kun vuosi sitten pitkään odottaneita oli elokuun lopussa 147 henkilöä (5,2 %).

Läheteprosessi on selvästi hyvässä kunnossa ja hoitoonpääsy parantunut, mutta toiminnassa on edelleen parannettavaa. Tavoitteena on saada ensikäynti toteutettua sataprosenttisesti kolmessa kuukaudessa ja kiireetön hoito 90 % nykyisen vajaan 80 % sijaan. Samalla jatkamme edelleen toimintatavan muutosta jonoon laittamisesta suoraan ajanantamiseen.

Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoonpääsy on parantunut erityisesti Lahdessa, jossa hammaslääkärin kiireettömään tutkimukseen ja hoitoon joutui viime syksynä odottamaan lähes 1,5 vuotta. Maaliskuussa 2017 käynnistetyn jononpurku- ja kehittämistyön tuloksena odotusaika on nyt enimmillään kuusi kuukautta. Uusien toimintamallien käyttöönotolla pyrimme edelleen parantamaan hoitoonpääsyä. Samoin kuin erikoissairaanhoidossa muutos tähtää suoraan ajan antamiseen jonoon asettamisen sijaan.

Avosairaanhoidossa kiireettömään hoitoonpääsy on ollut keskimäärin kahdesta kolmeen viikkoa, mikä alittaa hoitotakuun kolmen kuukauden rajan selvästi. Tavoitteemme on kuitenkin parantaa selkeästi sekä kiireistä että kiireetöntä vastaanotolle pääsyä mm. paras vastaanotto -konseptin avulla. Osassa yksiköistä olemmekin jo parantaneet hoitoon pääsyä uusilla toimintatavoilla vuoteen 2016 verrattuna. Valtakunnallisessa vertailussa Lahden perusterveydenhuollon lääkärimitoitus on suurista kaupungeista huonoin, joten toimintatapojen muutosten rinnalla tulemme vahvistamaan myös perustason palveluiden resursointia, jotta potilaat saavat tarvitsemansa palvelun nykyistä paremmin.

 

Päivitetty: 5.9.2017