Sen toiminta on saatu pysäytettyä ja palvelinympäristön puhdistamiseksi ja haittaohjelman poistamiseksi toimenpiteitä jatketaan Provincian ICT-palveluissa. Tilanne jatkuu toistaiseksi.

Tietoliikenneyhteydet Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän välillä katkaistiin varotoimenpiteenä haittaohjelman leviämisen estämiseksi. Tietoliikenneyhteyksiä ei palauteta, kunnes haittaohjelmasta on päästy eroon.

Katkos on aiheuttanut sen, etteivät ajantasaiset potilaskertomuksen tiedot näy Lahden verkkoympäristön työasemilla terveysasemilla ja hammashoitoloissa, laboratoriovastauksia tai röntgenkuvia ei ole saatu, eivätkä sähköiset reseptit ole toimineet.  Lisäksi ongelma aiheuttaa vakavia ongelmia sosiaalitoimen maksujen välitykselle, jolloin esimerkiksi toimeentulotuen maksut eivät lähde tällä hetkellä asiakkaille. Pahoittelemme asiakkaillemme aiheutunutta haittaa.

Tiedotamme tilanteesta heti, kun saamme lisätietoa.

 

 

Päivitetty: 9.2.2018