Yt-menettelyn tuloksena yhtymän käyttämää henkilötyöpanosta vähennetään 250 henkilötyövuoden verran. Lisäksi ensi vuonna toteutetaan koko henkilöstöä koskevat määräaikaiset lomautukset. Yt-menettelyllä tavoiteltiin 15 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä.

Yhtymä esitti hallitukselle neuvottelupöytään tuotujen sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamista täysimääräisinä, koska yhtymän tulosennuste heikkeni edelleen neuvotteluiden alkamisen jälkeen. Täysimääräistä sopeuttamista edellyttivät myös kuntien antamat puitteet vuoden 2020 talousarviolle.

Lisää edellisessä tiedotteessa

Päivitetty: 8.10.2019