Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 3.6.2020 antanut päätöksen nro 20/0565/2. Päätös koskee Sysmän kunnan tekemää valitusta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuuston päätöksestä 13.12.2018, § 24.

Päätös:
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Sysmän kunnan valitukseen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuuston päätöksestä 13.12.2018 § 24, jäsenkuntalaskutuksen periaatteet 2018

Julkaistu ensimmäisen kerran nettisivuilla 24.6. klo 12

Päivitetty: 21.7.2020