Apulaisoikeusasiamiehelle oli kannellut kuntalainen, joka koki ettei ollut saanut riittävää tietoa yhtymän hankintapäätöksestä ja sen muutoksenhausta.

Yhtymä julkaisi tehdyn hankintapäätöksen elokuussa kuntalain edellyttämällä tavalla yleisessä tietoverkossa eli omilla internetsivuillaan. Kantelun tehneelle kuntalaiselle neuvottiin syyskuussa sähköpostiyhteydenpidossa, mistä päätös ja sitä koskeva ohje oikaisuvaatimuksen tekoon löytyy. Myöhemmin asiakirjat lähetettiin kuntalaiselle henkilökohtaiseen sähköpostiin. Apulaisoikeusasiamies totesi kuntayhtymän hoitaneen tässä velvollisuutensa kuten kuuluukin.

Apulaisoikeusasiamies kehotti ratkaisussaan yhtymää täsmentämään oikaisuvaatimusohjetta niin, että kuntalaisen katsotaan saaneen asia tiedoksi seitsemän päivää sen jälkeen, kun päätös on julkaistu verkkosivuilla.

Päivitetty: 9.10.2019