Päihdetilannekyselyllä kartoitettiin kuntien asukkaiden päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista ja tärkeimmistä ehkäisevän toiminnan kohteista. Kyselyyn vastasi yhteensä 4308 alueen asukasta.

Kolmannes nuorista kantoi huolta oman läheisen alkoholin käytöstä

Kyselyssä tuli esiin, että päihteiden käyttö ja niiden helppo saatavuus huolestuttavat alueen asukkaita ikäryhmästä riippumatta.

Myös huoli oman läheisen alkoholinkäytöstä nousi vahvasti esiin. Kaikista kyselyyn vastanneista yli puolet (58%) ja alle 18-vuotiaistakin kolmannes (36%) on ollut huolissaan läheisensä alkoholinkäytöstä.

Päihteet ja rahapelaaminen puheeksi, kuntalaiset mukaan ennaltaehkäisevään päihdetyöhön

Alueen asukkaiden avoimissa vastauksissa nousi esiin huoli rahapelaamisen haitoista. Vastaajat toivoivat mm. peliautomaattien määrän vähentämistä ja jopa poistamista kauppojen sisäänkäyntien yhteydestä.

Yleisesti ehkäisevään päihdetyöhön, mutta erityisesti nuorten päihteiden käyttöä (67%) ja peliongelmia (54%) ehkäisevään työhön toivottiin reilua lisäpanosta.

Kyselyn mukaan alueen asukkaat ovat kiinnostuneita osallistumisesta ehkäisevään päihdetyöhön. Yli kolmannes (41%) vastaajista kertoi olevansa halukas ilmaisemaan mielipiteensä anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkojen sijainteihin liittyvässä päätöksenteossa.

Lisää osallistavaa ja maksutonta toimintaa sekä matalan kynnyksen tukea

Päihdetilannekyselyssä lapsille ja nuorille toivottiin lisää mielekästä vapaa-ajantoimintaa, maksuttomia harrastuksia sekä päihteettömiä kokoontumispaikkoja. Myös aikuisille toivottiin enemmän osallistumisen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollisuuksia. Lisäksi toivottiin, että tietoa, apua ja tukea, myös anonyymisti, olisi helposti saatavissa esimerkiksi kauppakeskusten yhteydessä.

Päihdetilannekyselyn raportti on luettavissa kokonaisuudessaan: Päijät-Hämeen päihdetilannekysely 2019

Lisätietoja:

Susanna Leimio

Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori / Sosiaalialan osaamiskeskus Verso

puh. 044 729 7984

Päivitetty: 29.11.2019