Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen (HYKS erva) tutkimustoimikunta on myöntänyt hyvinvointiyhtymälle vuodelle 2020 tutkimusrahoitusta yhteensä 405 000 euroa.  Tutkimustoimikunta painotti määrärahojen myöntämisperusteissaan organisaation aiempaa julkaisutuotantoa, tutkimuksen tieteellistä laatua, innovatiivisuutta, tutkimuksen merkitystä ja toteuttamiskelpoisuutta sekä tutkijakoulutusta ja kansanvälistä yhteistyötä.

Hyvinvointiyhtymälle myönnetty tutkimusrahoitus tullaan jakamaan valittujen hakijoiden kesken tieteellisen aktiivisuuden ja jo olemassa olevan rahoituksen mukaan. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tutkimushankkeista uusia avauksia oli kolme kappaletta. Uutena avauksena rahoitetaan erikoislääkäri Perttu Lahtisen tutkimusta ”Ulosteensiirto eri sairauksien hoidossa”. Tutkimukselle myönnetty rahoitus on 90 000 euroa. Tutkimuksissa tavoitteena on selvittää ulosteensiirron vaikutusta suoliston bakteerikasvustoon, suoliston tulehduksiin ja eri sairauksien aktiivisuuteen.

Muille tieteellisille tutkimuksille jäi jaettavaa rahaa 315 000 euroa. Tutkimusapurahaa Päivät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä saavat muun muassa sisätautien ylilääkäri, dosentti Tuomo Nieminen (87 000 euroa), reumasairauksien ylilääkäri, professori Markku Kauppi (47 000 euroa), psykiatrian professori Jukka Hintikka (30 000 euroa), kirurgian ylilääkäri, dosentti Janne Jokinen (30 000 euroa) ja kuntoutuksen ylilääkäri, professori Marja Mikkelsson (30 000 euroa).

Apurahaa saaneiden tutkimusten kautta tulemme saamaan uutta tietoa muun muassa ikääntyvän väestön sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöistä Päijät-Hämeessä sekä kostean silmänpohjarappeuman vaikutuksista elämän laatuun, reumasairauksien hoidon vaikuttavuudesta, haitoista ja kustannuksista Suomessa sekä psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen toimintamalleista. Samoin tuettavilla tutkimuksilla pyritään tunnistamaan ja vaikuttamaan kirurgisen hoidon erilaisiin riskitekijöihin, kuten parantamaan alueen diabeetikoiden ja muistisairaiden turvallisuutta leikkaukseen tullessa.

Tieteellinen tutkimus ja koulutus ovat tärkeitä tukipilareita laadukkaan ja vaikuttavan hoidon turvaamiseksi koko hyvinvointiyhtymässä.

Päivitetty: 21.11.2019