Lean on yleisesti projektinhallinnassa käytetty johtamisfilosofia, joka perustuu asiakaslähtöiselle, kustannustehokkaalle ja jatkuvan kehittämisen periaatteelle nojautuvalle ajattelumallille.

248 muutosagenttia kehittämässä työprosesseja

Hyvinvointiyhtymässä on valmennettu 248 prosessivastaavaa käyttämään erilaisia Lean-menetelmiä yhtymän prosessien parantamiseksi ja toimimaan omissa yksiköissään ”muutosagentteina”. He ovat olleet osa yhtymän kehittämisverkostoa vieden kehittämiseen liittyvää tietoa omaan yksikköönsä ja tuoden muille tietoa oman yksikkönsä kehittämisideoista.

Kehittämistyön ensisijaisena tavoitteena on ollut parantaa asiakaskokemusta lyhentämällä odotusaikoja, selkeyttämällä asiakkaan palvelu- ja hoitoprosessia sekä nopeuttamalla hoitoon pääsyä. Lisäksi kehittämistöillä on ratkottu mm. erilaisia tiedonkulun ongelmia, poistettu päällekkäisiä toimintoja ja järjestetty toimitiloja selkeämmiksi. Yksittäisten kehittämiskohteiden lisäksi valittiin kolme kärkihanketta, joiden valmistelussa on ollut mukana useampi prosessivastaava eri toimialoilta. Tavoitteena on ollut näiden hankkeiden osalta virtaviivaistaa ja yhdenmukaistaa asiakkaiden ja potilaiden palvelu- ja hoitoprosessia kaikissa yhtymän toiminnoissa. Jokaiselle kehittämistyölle asetettiin selkeät tavoitteet työn käynnistyessä ja töiden etenemistä seurattiin tiiviisti.

 

Kolme kärkihanketta ja 90 kehittämistyötä

Laatufestareille kutsuttiin mukaan kehittämishankkeissa mukana olleet prosessivastaavat sekä työtä sparrannut kehittämistiimi ja lisäksi yhtymän johtoa. Tilaisuuden alussa hallintoylilääkäri Maria Virkki esitteli Lean- kehittämistyön menetelmiä ja tavoitteita. Virkki kertoi hankkeen aikana valmistuneen kolmen kärkihankkeen lisäksi 90 muuta kehittämistyötä.

Kolme yhtymätasoista kärkihanketta keskittyi ikääntyneiden palveluihin, terveys- ja hoitosuunnitelmiin ja sosiaalipäivystykseen. Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialajohtajan Ismo Rautiaisen mukaan kotiutusprosessi-kärkihankkeen tavoitteena on ollut luoda yhtymään asiakaslähtöinen, yhdenmukainen ja turvallinen kotiutusprosessi.

Terveys ja hoitosuunnitelma -prosessin tavoitteena oli luoda yhdenmukainen terveys- ja hoitosuunnitelman laadinnan, seurannan ja käyttöönoton toimintatapa, jonka avulla pyritään hallitsemaan pitkäaikais- ja monisairaiden asiakkaiden palveluprosesseja, tiivisti terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialajohtaja Juhani Sand.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Mika Forsberg puolestaan kertoi, että sosiaalipäivystys -kärkihankkeen tavoitteena on ollut kehittää yksinkertainen ja läpinäkyvä sosiaalipäivystyksen toimintamalli.

Kaikki valmiit kehittämistyöt esiteltiin posteriseinillä ja ne herättivät runsaasti kiinnostusta sekä keskustelua.

Lopuksi palkittiin useita kehittämistöitä ja innovaatioita.

Yhtymän henkilöstön idearikkaus ja heittäytyminen kehittämiseen oli todella ilahduttavaa. Kiitos myös yhtymäkokouksen puheenjohtaja Hannu Rahkoselle tilaisuudessa vierailemisesta. Tästä on hyvää jatkaa eteenpäin!

Kuvat: Markku Lehikoinen

Teksti: Sari Saaristo

 

Päivitetty: 8.11.2019