Pilotin tavoitteena on tuottaa ikäihmisten asiakasohjaajan työn tueksi koostenäkymä asiakkaan tilanteesta. Tämä tehdään kokoamalla palvelutarpeen selvittämisessä tarvittavaa tietoa eri lähdejärjestelmistä yhteen näkymään.

Ikäihmisen palvelutarpeen selvittäminen vaatii laaja-alaista tiedon kokoamista. Asiakkaan heikentyneen toimintakyvyn taustalla on usein monia tekijöitä, jotka liittyvät esimerkiksi terveydentilan, sosiaalisen tilanteen ja asiakkaan elinympäristön muutoksiin. Tällä hetkellä tarvittavat asiakastiedot ovat hajallaan useassa eri tietojärjestelmässä. UNA-ytimen pilotin myötä tiedot voidaan tuoda yhteen tilannekuvanäkymään. Tämä säästää tiedonhakuun käytettävää aikaa ja varmistaa myös kaiken oleellisen tiedon huomioimisen. Asiakkaan kokonaistilanteen hahmottaminen ja palvelujen koordinointi helpottuu.

Arviolta keväällä 2020 ikäihmisten asiakasohjaajien hyödynnettävissä voisi olla UNA-ytimen tuottama asiakkaan tilannekuva. Pilotoinnin jälkeen tilannekuva voidaan ottaa käyttöön muissakin asiakasohjausta tekevissä yksiköissä.

UNA-ytimen toiminnallinen pilotti on osa hyvinvointiyhtymän asiakasohjauksen kehittämistä. Vaiheittain yhtenäistetään yhtymän asiakaspalveluprosesseja, lisätään digipalveluja perinteisten asiointimuotojen rinnalle sekä kehitetään asiakasohjauksen prosesseja. Tietojärjestelmien kehitystyöllä pyritään helpottamaan asiakkaan palvelujen suunnittelu-, koordinointi- ja ennakointityötä. UNA-ytimen pilotissa pyritään paneutumaan asiakasohjaajan päivittäisen työn haasteisiin konkreettisin ja visuaalisin keinoin.

Päivitetty: 28.3.2019