Koronatilanne ja ohjeet / COVID-19 information

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Autamme sinua ja läheisiäsi silloin, kun ikääntyessäsi tarvitset tukea arjesta selviytymiseen, kuntoutukseen ja asumiseen.

Ikääntyneiden asiakasohjaus

(aikaisemmin Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri)

Kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa ikääntyneiden arjen tueksi, ota yhteyttä Ikääntyneiden asiakasohjaukseen.

Lisätietoa ikääntyneiden palveluneuvonnasta: https://ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi/

Voit olla meihin yhteydessä:

  • Soittamalla 044 482 5050
  • Asioimalla palvelupisteellä Aleksanterinkatu 18, 2. kerros (Lahden Palvelutori), 15140 Lahti
  • Chat-palvelulla
  • Kysy-neuvoa -lomakkeella
  • Asioimalla Hartolan kunnantalon palvelupisteellä ke klo 9-11, mahdollisuus saada yhteys palveluneuvojaan kuvapuhelimen avulla

Olemme avoinna ma-ti, to-pe klo 9-15 ja ke klo 9-16.

Kysy neuvoa-lomakkeella voit olla yhteydessä myös muina aikoina. Neuvonta- ja ohjaus ovat asiakkaalle maksuttomia. Asioida voi myös nimettömästi.

Palvelut tukevat ikääntyneiden omia voimavaroja, toimintakykyä sekä mahdollistavat osallistumista omaan elämään. Teknologia ja sähköiset palvelut tukevat arjessa selviytymistä.

Rintamaveteraanien ja sotainvalidien lounasseteleiden jako ma klo 9-11.

Sähköisen asiakasohjauksen pilotti

Sähköinen palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen palvelun ulkopuolella oleville +65-vuotiaille kuntalaisille. Ikääntyneiden asiakasohjauksen verkkosivulle linkitettävä palvelu ohjaa kuntalaista elämäntapamuutokseen ja tarpeen mukaisen tuen piiriin.

Palvelussa asiakkaan on mahdollista arvioida omaa hyvinvointiaan sekä arjen kyvykkyyttään ja pohtia samalla itselleen tarpeellisten arjen tukipalvelujen tarvetta. Palvelussa tehdyn itsearvion perusteella käyttäjälle tarjotaan sekä ohjeistusta ja neuvontaa, mutta myös tietoa hänelle hyödyllisistä, lähialueella sijaitsevista palveluiden tarjoajista.

Tutustu palveluun: https://mynavigo.fi/home

 

Kysy neuvoa -lomake on apunasi kun tarvitset
neuvontaa sosiaalipalveluihin liittyen.

 

Haluatko saada helposti yhteyden ikääntyneiden asiakasohjauksen palveluneuvontaan.

Klikkaa Kysy neuvoa -painiketta ja pääset lähettämään meille yhteystietosi.

 

 

Jos olet huolissasi henkilön tilanteesta tai haluat, että hänen sosiaalihuollon tuen tarpeita arvioidaan, voit tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä alla olevasta linkistä. Ilmoituksen tekeminen ei vaadi sähköistä tunnistautumista. Kun olet lähettänyt ilmoituksen, poistu sivulta Kirjaudu ulos-painikkeella.

Huoli-ilmoitus

 

 

 

Palveluasuminen

Kun sinä tai läheisesi tarvitsette ympärivuorokautista hoivaa, asumispalvelumme osaavine ammattilaisineen ovat käytössäsi.

Tutustu palveluasumiseen

 

Auringonkukkia

Perusterveydenhuollon osastot ja Geriatrian poliklinikka

Geriatrinen osaamiskeskuksemme huolehtii asiakkaan tarpeista asiantuntevasti.

Lue lisää Geriatrisesta osaamiskeskuksesta

Kuntoutus ja apuvälineet

Toimintakykyä, osallisuutta ja elinvoimaa läpi elämän. Kuntoutuksen tulosalue tuottaa kuntoutus- ja apuvälinepalveluita kaiken ikäisille asiakkaille.

Lue lisää kuntoutuksesta ja apuvälinepalveluista

 

Omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja.

Lue lisää omaishoidosta

Kotihoito auttaa kotona asumisessa mahdollisimman pitkään

Kotihoito

Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kotihoitoa voidaan myöntää, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen päivittäisistä henkilökohtaisista toiminnoista ja arkipäivän askareista.

Lue lisää kotihoidosta

Tukipalvelut

Tukipalveluiden avulla tuetaan ikääntyneen päivittäistä selviytymistä kotona. Tukipalveluita voidaan myöntää kun, asiakas tarvitsee säännöllisen jokapäiväisen hoivan lisäksi kotona asumisen tueksi muita palveluita.

Lue lisää tukipalveluista