Geriatrinen keskus

Geriatrisen keskuksen toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä lisätä heidän hyvinvointiaan ja tukea heidän mahdollisimman itsenäistä pärjäämistään kotona tai palveluasumisessa.

Geriatrisen keskuksen toiminnan tavoitteena on muistisairauksien ja muiden geriatristen oireyhtymien varhaisdiagnostiikka ja oikein kohdennettu hoito sekä asianmukainen omaisinformaatio. Geriatrisessa keskuksessa toimivat muistipoliklinikka ja ikäihmisten poliklinikka. Lisäksi yksikkö järjestää ryhmämuotoisia ensitietopäiviä muistisairausdiagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen.

Tutkimuksiin ja hoitoon hakeutuminen

Muistipulmissa otetaan yhteyttä Terveysneuvoon, josta varataan aika sairaanhoitajan vastaanotolle hoidon tarpeen arviointia varten. Kaupungin kotihoidon piirissä oleville arviointi tehdään kotihoidon toimesta.​

Sivu päivitetty: 4.6.2018