Geriatrinen osaamiskeskus

  • Perusterveydenhuollon osastopalvelut ikääntyneille sijaitsevat Jalmarissa (Lahti) ja Orimattilassa.

o   Tarjoamme tehokkaat, laadukkaat ja asiakaslähtöiset akuuttigeriatrian palvelut, iäkkään potilaan toimintakykyä tukevat kuntouttavat palvelut, kuntouttavan pitkäaikaishoidon ja hyvän oireenmukaisen hoidon.

o   Sairaalatasoista pitkäaikaishoitoa järjestämme Jalmarissa iäkkäille potilaille, joiden vointi ja toimintakyky edellyttävät toistuvia lääketieteellisiä toimenpiteitä. Pitkäaikaisen hoidon perusteena voi myös olla asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyviä asioita.

  • Geriatrian poliklinikalla teemme kokonaisvaltaisia geriatrisia selvityksiä, jotka painottuvat muistin ja tiedonkäsittelyn heikentymisen tutkimuksiin.
  • Henkilöstömme geriatrinen osaaminen tukee vanhuspotilaan sairauksien nopeaa diagnosointia, tehokasta kuntoutusta sekä suunnitelmallista kotiutumista.
  • Potilaamme ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella asuvia asukkaita, pääasiassa ikääntyneitä henkilöitä, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon tarpeen päätyttyä jatkohoitoa ja/tai -kuntoutusta.
Palvelulupaus
  • Asetamme hoidon ja kuntoutumisen tavoitteet sekä laadimme hoito- ja kuntoutumissuunnitelman yhdessä potilaan/kuntoutujan kanssa.
  • Hoidamme ja kuntoutamme joustavasti, moniammatillisesti ja yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen mukaisesti huomioiden potilaan/kuntoutujan voimavarat ja yksilölliset tarpeet.
  • Tuemme potilaan/kuntoutujan aktiivista roolia ja hänen läheisensä osallistumista hoitoon ja kuntoutumiseen.
  • Järjestämme potilaalle/kuntoutujalle suunnitelmallisen ja turvallisen kotiutumisen.
Sivu päivitetty: 26.2.2021