Geriatrian poliklinikka

Geriatrian poliklinikan toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä lisätä heidän hyvinvointiaan ja tukea heidän mahdollisimman itsenäistä pärjäämistään kotona tai palveluasumisessa. Toiminnan tavoitteena on muistisairauksien ja muiden geriatristen oireyhtymien varhaisdiagnostiikka ja oikein kohdennettu hoito sekä asianmukainen omaisinformaatio.

Geriatrian poliklinikalla  toimivat muistipoliklinikka ja ikäihmisten poliklinikka. Lisäksi yksikkö järjestää ryhmämuotoisia ensitietopäiviä muistisairausdiagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen.

Muistipoliklinikalla on Lahden Jalmarissa toimivan poliklinikan lisäksi omat toimipisteet Nastolan, Hollolan, Orimattilan, Hartolan, Padasjoen ja Asikkalan seuduilla. Nämä yksiköt palvelevat myös lähellään olevia Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän muita kuntia.


Tutkimuksiin ja hoitoon hakeutuminen
Muistipulmissa otetaan yhteyttä omalle terveysasemalle, josta varataan aika sairaanhoitajan vastaanotolle hoidon tarpeen arviointia varten. Kotihoidon piirissä oleville arvioinnin tekee kotihoito.​

Ensitietoutta muistisairauksista löydät Ensitietomateriaaleja -sivulta:
Ensitietomateriaaleja

 

Sivu päivitetty: 26.2.2021