Jalmari Salpausselän kuntoutussairaala

Salpausselän kuntoutussairaala tuottaa akuuttigeriatrian palveluja, potilaan toimintakykyä tukevia kuntouttavia palveluja, kuntouttavaa pitkäaikaishoitoa ja hyvää oireenmukaista hoitoa.​ Sairaalan geriatrinen osaaminen tukee vanhuspotilaan sairauksien nopeaa diagnosointia, tehokasta kuntoutumista sekä suunnitelmallista kotiutumista.

Pitkäaikainen laitoshoito edellyttää lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

Jalmarin osastot

Vierailuajat osastoilla ovat pääsääntöisesti klo 13:00-19:00, muut vierailuajankohdat ovat sovittavissa osaston henkilöstön kanssa.

Osastolla J12 toteutetaan palliatiivisen potilaan voimavaroja kunnioittavaa oireenmukaista hoitoa pehmeiden kuntouttavien hoitokäytäntöjen mukaisesti.

Osastolla J20 2.kerros hoidetaan ja kuntoutetaan ensisijaisesti palveluasumiseen sijoittuvia potilaita.

Osastolla J20 3.kerros hoidetaan ja kuntoutetaan vaikeasti käytösoireisia muistisairaita potilaita.

Osastolla J21 hoidetaan ja kuntoutetaan erikoissairaanhoidon päivystysalueelta siirtyviä äkillisesti sairastuneita aikuisia perusterveydenhuollon potilaita.

Osastolla J22 hoidetaan ja kuntoutetaan erikoisairaanhoidon osastoilta siirtyviä äkillisesti sairastuneita aikuisia perusterveydenhuollon potilaita.

Osastolla J31 hoidetaan ja kuntoutetaan erikoissairaanhoidon osastoilta siirtyviä äkillisesti sairastuneita aikuisia perusterveydenhuollon potilaita, joilla on sairaalahoitoa vaativia haavoja ja infektioita.

Osastolla J32 diagnosoidaan muistisairauksia, tutkitaan ja hoidetaan muistisairauksiin liittyviä käytösoireita sekä kuntoutetaan muistisairaita potilaita.

Osastolla J41 hoidetaan ja kuntoutetaan vaativaa, moniammatillista kuntoutusta tarvitsevia erilaisista neurologisista sairauksista toipuvia potilaita.

Osastolla J42 hoidetaan ja kuntoutetaan vaativaa, moniammatillista kuntoutusta tarvitsevia erilaisista traumoista ja ortopedisistä leikkauksista toipuvia potilaita.

 

Sivu päivitetty: 23.4.2021