Jalmari Salpausselän kuntoutussairaala

Salpausselän kuntoutussairaala tuottaa akuuttigeriatrian palveluja, potilaan toimintakykyä tukevia kuntouttavia palveluja, kuntouttavaa pitkäaikaishoitoa ja hyvää oireenmukaista hoitoa.​ Sairaalan geriatrinen osaaminen tukee vanhuspotilaan sairauksien nopeaa diagnosointia, tehokasta kuntoutumista sekä suunnitelmallista kotiutumista.

Pitkäaikainen laitoshoito edellyttää lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

Jalmarin osastot

Vierailuajat osastoilla ovat pääsääntöisesti klo 13:00-19:00, muut vierailuajankohdat ovat sovittavissa osaston henkilöstön kanssa.

Osastolla J12 toteutetaan palliatiivisen potilaan voimavaroja kunnioittavaa oireenmukaista hoitoa pehmeiden kuntouttavien hoitokäytäntöjen mukaisesti.

Osastolla J20 toteutetaan potilaan voimavaroja kunnioittavaa hoivaa ja kuntoutusta.

Osastolla J21 hoidetaan ja kuntoutetaan erikoissairaanhoidon päivystysalueelta siirtyviä äkillisesti sairastuneita aikuisia perusterveydenhuollon potilaita.

Osastolla J22 hoidetaan ja kuntoutetaan erikoisairaanhoidon osastoilta siirtyviä äkillisesti sairastuneita aikuisia perusterveydenhuollon potilaita.

Osastolla J31 hoidetaan monisairaita potilaita, joilla on eri syistä aiheutuneita vaativia haavoja ja infektioita.

Osastolla J32 diagnosoidaan muistisairauksia, tutkitaan ja hoidetaan muistisairauksiin liittyviä käytösoireita sekä kuntoutetaan muistisairaita potilaita.

 Jalmarin erityistyöntekijät

Sairaalasielunhoito
Sairaalasielunhoitajat ovat Lahden seurakuntayhtymän työntekijöitä sairaaloissa ja hoitoyksiköissä. He ovat potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten. Yhteyden heihin saa henkilökunnan kautta tai suoraan soittamalla.Sairaalasielunhoitajat ovat tavoitettavissa ja käytettävissä keskusteluja varten. Sairaus, kuoleman läheisyys ja jaksaminen herättävät usein kysymyksiä, joita voi olla tarpeellista pohtia toisen kanssa. Keskustelu sairaalasielunhoitajan kanssa on ehdottoman luottamuksellista. Heidän kanssaan voi viettää rukoushetken ja saada ehtoollisen. Sairaalasielunhoitajat hoitavat myös kirkollisia toimituksia ja järjestävät hartaushetkiä. Kuoleman tapahduttua he voivat toimittaa saattohartauden osastolla tai sairaalan kappelissa.Mikäli yksikön omaa työntekijää ei tavoiteta, voidaan kiireellisessä tilanteessa kääntyä päivystävän sairaalasielunhoitajan puoleen. Päivystykselliset yhteydenotot tapahtuvat vain henkilökunnan kautta.

 

Sivu päivitetty: 23.7.2018