Asiakkaalle/potilaalle

Esitietolomake potilaan alueellisissa siirtymisissä

Hakemus päivätoimintaan

Hakemus tehostettuun palveluasumiseen

Maksualennushakemus

Tuloselvityslomake

Tuloselvitys pitkäaikainen laitoshoito

Tietoa turvapuhelinjärjestelmästä

Turvapuhelinhakemus

Ateriapalveluhakemus

Omaishoidon tuen hakemus_yli 65v_

Omaishoidon tuen hakemus_yli 65v_RUOTSINKIELINEN

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus 2020

Palvelusetelituottajalle

Sähköinen palveluseteli-ja ostopalvelujärjestelmä

Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta toimitetaan osoitteella Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Sivu päivitetty: 13.3.2020