Asiakkaalle/potilaalle

Esitietolomake potilaan alueellisissa siirtymisissä

Hakemus päivätoimintaan

Hakemus tehostettu palveluasuminen

Maksunalennushakemus

Sijaishoidon käyntikertailmoitus

Kotihoidon tuloselvityslomake

Tehostetun palveluasumisen tulo- ja menoselvityslomake

Tietoa turvapuhelin järjestelmästä

Turvapuhelinhakemus

Turvapuhelinasiakkaan avaimeton ovenavaus – asiakasinfo

Ateriapalvelun palvelusetelihakemus

Omaishoidon tuen hakemus_yli 65v

Omaishoidon tuen hakemus_yli 65v_RUOTSINKIELINEN

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus 2020

Palvelusetelituottajalle

Sähköinen palveluseteli-ja ostopalvelujärjestelmä

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta toimitetaan osoitteella Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Sivu päivitetty: 13.1.2022