Kotiin vietävissä palveluissa on testattu erilaista turva- ja hyvinvointiteknologiaa, jolla on pyritty parantamaan asiakkaiden kotona asumisen turvallisuutta ja tukemaan asiakkaiden omatoimisuutta. Tästä osiota löydät projektien loppuraportit joista ilmenee mitä projekteissa tehtiin ja mitä laitteita / palveluja jäi asiakkaiden käyttöön.

Älykäs koti 1 projektin loppuraportti _

Älykäs koti 2 loppuraportti 2018

Sivu päivitetty: 22.11.2019