KOTIHOITO

Kotihoito tukee ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse. Kotihoidon antama apu painottuu henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon. Kotihoidon asiakkaat saavat myös tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidon kotiin, mikäli sen järjestäminen muilla tavoin ei ole järkevää.

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arviointia pyydetään Ikääntyneiden asiakasohjauksesta (aikaisemmin Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri).

Kotihoitoa myönnetään hyvinvointiyhtymän hallituksen hyväksymien ikääntyneiden palvelujen myöntämisen perusteiden mukaisesti.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan avun tarve ja tarvittavat palvelut. Kotihoidon palveluja voidaan myöntää joko säännöllisinä tai tilapäisinä asiakkaan tarpeesta riippuen. Kotihoidon palvelua voi saada myös ympärivuorokautisesti.

Kotihoitoa voidaan järjestää hyvinvointiyhtymän omana tuotantona, ostopalveluna sekä palvelusetelin turvin.

Kuvaus kotihoidon sisällöstä

2020kotihoidon_laskuri

 

 

Sivu päivitetty: 29.12.2021