Kotihoito ja tukipalvelut

Palvelujen myöntämisperusteena on asiakkaalle tehty hoito- ja palvelutarpeen arviointi. Asiakkaan kotona selviytymistä tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla.

Kotihoidon tukipalveluita ovat

  • Ateriapalvelu
  • Peseytymisapu
  • Pyykinpesupalvelu
  • Päivätoiminta
  • Siivouspalvelu yli 15 prosentin sotainvalideille
  • Tilapäinen palveluasuminen tai intervallihoito
  • Turvapuhelinpalvelu

Tarjoamme kotihoidon palveluja joko säännöllisinä tai tilapäisinä asiakkaan tarpeesta riippuen. Kotihoidon palvelua voi saada ympärivuorokautisesti. Palvelun tarve kartoitetaan maksuttomalla arviointikäynnillä yhdessä asiakkaan tai hänen halutessaan omaisten ja läheisten kanssa. Asiakkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma.

Kotihoidon hakeminen

Kotihoitoa ja tukipalveluita haetaan kirjallisella hakemuksella tai suullisesti Asiakasohjaus Siiristä.

Kuvaus hyvinvointikuntayhtymän kotihoidon sisällöstä 2017

Kriteerit

Asiakasmaksut

Lomakkeet

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma 2019

Ilmoitus vaaratapahtumasta

Tietoa turvapuhelin järjestelmästä 2018

Tietosuoja rekisteriseloste

Sivu päivitetty: 22.3.2019