Kotihoidon palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään julkisesti tuotettua palvelua. Palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arviointia pyydetään Asiakasohjaus Siiristä. Ikääntyneiden palveluita myönnetään hyvinvointiyhtymän hallituksen hyväksymien ikääntyvien palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

Hyvinvointiyhtymä hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta, PSOP –järjestelmästä tai PalveluSantrasta.

Asiakas valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista sen palveluntuottajan, jolta hän haluaa ostaa palvelun. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelinvälisen erotuksen. Palveluntuottaja laskuttaa Hyvinvointiyhtymää antamastaan palvelusta palvelusetelin arvoon saakka kuukausittain.

Palveluseteli on henkilökohtainen, sitä ei voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta.

Palveluntuottaja määrittelee kotihoidon palvelulle yhden tuntihinnan, joka kattaa klo 7-22 välisen ajan kaikkina päivinä. Asiakas vastaa niistä kustannuksista, jotka ylittävät palvelusetelin arvon kustannukset.

Säännöllisessä kotihoidossa palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja on pienimmillään 7 €/tunti ja maksimissaan 34 €/tunti. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan/pariskunnan yhteenlaskettujen bruttotulojen mukaan. (Asiakasmaksulaki 734/1992, Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 3§).

Mikäli asiakas ostaa palveluntuottajalta palveluita, jotka eivät kuulu palvelusetelillä tuotetun palvelun sisältöön esim. siivousta, maksaa hän itse niistä palveluista kokonaisuudessaan.

Sivu päivitetty: 5.9.2019