Kotihoidon palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään julkisesti tuotettua palvelua. Palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arviointia pyydetään Asiakasohjaus Siiristä. Ikääntyneiden palveluita myönnetään hyvinvointiyhtymän hallituksen hyväksymien ikääntyneiden palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

Hyvinvointiyhtymä hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta, ikääntyneiden palveluneuvonnasta tai palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa https://parastapalvelua.fi/.

Asiakas valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista sen palveluntuottajan, jolta hän haluaa palvelun ostaa. Asiakas tekee palvelusopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa palveluntuottajaa sopimuksessa mainitun irtisanomisajan puitteissa.

Palveluseteli on henkilökohtainen ja sitä ei voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä laskuttaa asiakasta hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta palvelusta kotihoidon asiakasmaksujen mukaisesti. Asiakkaan asiakasmaksu on samansuuruinen kuin julkisessa kotihoidossa. Säännöllisessä kotihoidossa asiakasmaksu perustuu asiakkaan/pariskunnan yhteenlaskettuihin bruttotuloihin ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisiin palveluihin. Asiakasmaksuista tehdään erillinen maksupäätös. (Asiakasmaksulaki 734/1992, Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 3 §).

Mikäli asiakas ostaa palveluntuottajalta palveluita, jotka eivät kuulu palvelusetelillä tuotetun palvelun sisältöön esim. siivousta, maksaa hän itse niistä palveluista kokonaisuudessaan.

 

 

 

 

Sivu päivitetty: 11.1.2021