Kotihoidon palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään julkisesti tuotettua palvelua. Palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arviointia pyydetään Asiakasohjaus Siiristä. Ikääntyneiden palveluita myönnetään hyvinvointiyhtymän hallituksen hyväksymien ikääntyvien palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

Hyvinvointiyhtymä hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta, PSOP –järjestelmästä tai Siirin neuvonnasta.

Asiakas valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista sen palveluntuottajan, jolta hän haluaa ostaa palvelun. Asiakkaan asiakasmaksu on samansuuruinen kuin julkisessa kotihoidossa. Palveluntuottaja laskuttaa Hyvinvointiyhtymää antamastaan palvelusta palvelusetelin arvoon saakka kuukausittain.

Palveluseteli on henkilökohtainen, sitä ei voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta.

Palveluntuottaja määrittelee kotihoidon palvelulle yhden tuntihinnan, joka kattaa klo 7-22 välisen ajan kaikkina päivinä.

Säännöllisessä kotihoidossa asiakasmaksu perustuu asiakkaan/pariskunnan yhteenlaskettuihin bruttotuloihin ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisinn palveluihin. Asiakasmaksuista tehdään erillinen maksupäätös. (Asiakasmaksulaki 734/1992, Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 3 §).

Mikäli asiakas ostaa palveluntuottajalta palveluita, jotka eivät kuulu palvelusetelillä tuotetun palvelun sisältöön esim. siivousta, maksaa hän itse niistä palveluista kokonaisuudessaan.

Kotihoidon palveluseteliasiakkaan laskutus muuttuu 1.1.2020 alkaen. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä laskuttaa jatkossa asiakkaita hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta palvelusta kotihoidon asiakasmaksujen mukaisesti.

 

 

Sivu päivitetty: 2.1.2020