Kotona mahdollisimman pitkään

Kotiin annettavat palvelut tukevat ikäihmisen selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään. Kartoitamme palvelutarpeen kotikäynnillä. Huomioimme ikäihmisen omat voimavarat ja suunnittelemme palvelut yhdessä ikäihmisen ja omaisten kanssa.

Kotiin annettavat palvelut myönnetään asiakkaan tarpeen mukaan vuosittain hyväksyttävien palvelujen myöntämisen kriteerien mukaisesti.

Asiakasmaksut löydät täältä.

Kotiin annettavat palvelut

    • Kartoituskäynti
    • Kotona asumista tukevat tukipalvelut: ateria-, kuljetus-, peseytymis-, pyykinpesu- ja turvapalvelut
    • Säännöllinen kotihoito: kotipalvelu ja kotisairaanhoito
    • Tilapäinen kotihoito: kotipalvelu ja kotisairaanhoito

Kotisairaalatoiminta

  • Hyvinvointia edistävä kotikäynti (HEHKO-käynti)
  • Siivouspalvelu yli 15 prosentin sotainvalideille

 

Sivu päivitetty: 4.9.2017