Kotiin vietävät palvelut

Kotona mahdollisimman pitkään

Kotiin vietävät palvelut tukevat ikäihmisen selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään. Kartoitamme palvelutarpeen kotikäynnillä. Huomioimme ikäihmisen omat voimavarat ja suunnittelemme palvelut yhdessä ikäihmisen ja omaisten kanssa.

Kotiin vietävät palvelut myönnetään asiakkaan tarpeen mukaan vuosittain hyväksyttävien palvelujen myöntämisen kriteerien mukaisesti.

Kotiin vietävät palvelut

  • Kartoituskäynti Asiakasohjaus Siirin kautta
  • Kotona asumista tukevat tukipalvelut: ateria-, kuljetus-, peseytymis-, pyykinpesu- ja turvapalvelut
  • Säännöllinen kotihoito
  • Tilapäinen kotihoito
  • Kuvapuhelinpalvelu
  • Kotisairaalatoiminta

Tietoa turvapuhelin järjestelmästä 2018

Kotiin vietävien palvelujen omavalvontasuunnitelma.

Sivu päivitetty: 6.3.2019