TUKIPALVELUT

Tukipalvelut ovat kotona asumisen tueksi tarkoitettuja palveluja asiakkaalle, joka tarvitsee säännöllisen jokapäiväisen hoivan lisäksi kotona asumisen tueksi muita palveluita. Tukipalveluita haetaan hakemuksella, jotka löytyvät kohdasta Hakemukset ja lomakkeet. Tukipalvelujen myöntäminen perustuu Ikääntyneiden asiakasohjauksen (aikaisemmin Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri) tekemään palvelutarpeen arviointiin.  Arviointi tehdään puhelimessa tai kotikäynnillä. Tukipalveluita myönnetään hyvinvointiyhtymän hallituksen hyväksymien ikääntyvien palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

Tukipalvelut voidaan järjestää hyvinvointiyhtymän omana tuotantona, ostopalveluna sekä palvelusetelin turvin.

Ateriapalvelu

Ateriapalvelu toteutetaan kotiin toimitettuina aterioina, yksi ateria vuorokautta kohden. Ateriat toimitetaan joko kylminä tai lämpiminä aterioina palveluntuottajasta riippuen. Ateriapalvelua voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on säännöllistä henkilökohtaista avuntarvetta ja hän ei kykene itse tai omaistensa avustamana valmistamaan tai hankkimaan aterioitaan. Ateriapalvelutarvetta arvioitaessa selvitetään ensisijaisesti asiakkaan muut aterian hankkimis- ja valmistusmahdollisuudet kuten ruokailu läheisessä ruokailupaikassa ja lähipiirin apu. Ateriapalvelu järjestetään palvelusetelillä.

Turvapalvelu

Turvapalvelun avulla saat apua äkillisessä tilanteessa ympäri vuorokauden. Palvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla sairaus tai vamma lisää esimerkiksi kaatumisriskiä tai sairauskohtauksia.

Palvelun tarve ja sopivat laiteratkaisut arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Tietoa turvapuhelin järjestelmästä

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea kotona asumista, edistää sosiaalista kanssakäymistä, ylläpitää ja edistää kokonaisvaltaista toimintakykyä ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumista.

Päivätoimintaa voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on tarve määräaikaiselle jaksomuotoiselle ryhmässä toteutettavalle psykofyysiselle kuntoutukselle toimintakyvyn kohentamiseen. Asiakkaan ei ole toimintakykynsä johdosta mahdollista osallistua palvelukeskusten, järjestöjen tai yhdistysten järjestämään päivätoimintaan tai se ei ole riittävää.

Kuntoutusjakso

Kuntoutusjaksolla tarkoitetaan ikääntyneelle tarkoitettua tavoitteellista ja määräaikaista jaksoa, jonka aikana asiakas saa tukea heikentyneeseen toimintakykyyn ja kotona asumisen mahdollisuuksiin. Kuntoutusjaksot toteutetaan palveluasumisen yksiköissä. Tavoitteena on, että asiakas löytää omia voimavarojaan ja edistää toimintakykyisyyttään niin, että hän voi jatkaa asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Kuntoutusjakso voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemistä, mutta jolle kotikuntoutus ei ole riittävää. Lisäksi asiakkaalla tulee olla selkeä kuntoutuksellinen tavoite ja jatkosuunnitelma kotiutumisen suhteen.

 

 

Sivu päivitetty: 29.12.2021