Apuvälinekeskuksen uudet palveluajat 1.6.2020

Apuvälinekeskus on avoinna ilman ajanvarausta 1.6.2020 alkaen seuraavissa palvelupisteissä:
Lahden kaupunginsairaalassa ma – to klo 9 – 11 ja 12 – 15.30 sekä pe klo 9 – 11 ja 12 – 14
Orimattilassa ma – to klo 8 – 11
Asikkalassa ma, ke klo 12 – 13.30

Apuvälineet

Alueellinen apuvälinekeskus vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluista kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Kaikki asiointipisteet ovat päijäthämäläisten käytettävissä asuinkunnasta riippumatta. Asiointi aukioloaikoina tai ajanvaraus etukäteen puhelimitse. Tarvittaessa asiakas ohjataan Päijät-Hämeen keskussairaalaan erityisasiantuntemusta vaativiin palveluihin.

Apuvälinepalvelut terveysasemilla

Apuvälinepalveluiden asiointipisteet tarjoavat apuvälineasiantuntijan palveluista sekä tavallisimpia liikkumisen, hygienian ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä. Erilaisia tukia, kuten selkä-, ranne-, polvi- ja nilkkatukia saa ajanvarauksella fysioterapiasta. Terveydenhuollon ammattilainen tai kuntoutuksen asiantuntija valitsee sopivan apuvälineen yhdessä käyttäjän ja hänen läheistensä kanssa. Asiakkaan toimintakyvyn lisäksi huomioidaan elämäntilanne ja elinympäristö.

Vuodeosastoilta kotiutuessa voi saada tarvitsemansa apuvälineet mukaan. Terveysasemien vastaanotoilta voi saada äkilliseen lyhytaikaiseen tarpeeseen kyynärsauvoja ja nilkkatukia.

Apuvälinepalvelut keskussairaalassa

Apuvälinekeskukseen keskussairaalaan on keskitetty erityisasiantuntemusta vaativien apuvälineiden, kuten sähköisten liikkumisen apuvälineiden ja ympäristönhallintalaitteiden tarpeen arviointi, hankinta, käytönopetus ja seuranta sekä huoltojen järjestelyt.

Apuvälinekeskus vastaa myös lasten apuvälineiden tarpeen arvioinnista, hankinnasta ja huoltojen järjestämisestä lastenneurologian kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Näön, kuulon ja hengityksen apuvälinepalvelut on myös keskitetty keskussairaalaan.

Asiakasmaksut

Lääkinnällisenä kuntoutuksena luovutetut apuvälineet ovat asiakkaalle maksuttomia.

Huolto ja korjaus

Apuvälineen käyttäjä vastaa niiden puhdistuksesta ja perusylläpidosta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Apuvälineen luovuttanut taho huolehtii varsinaisista korjaus- ja huoltotoimenpiteistä, jotka ovat myös asiakkaalle maksuttomia. Säännöllinen huolto ylläpitää apuvälineen käyttökuntoa ja turvallisuutta.

Kuljetukset

Asiakas huolehtii itse apuvälineiden kuljetuksesta. Apuvälinekeskus vastaa kooltaan suurien ja painavien apuvälineiden kuljetuksista.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet – opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille

Sivu päivitetty: 28.5.2020