Fysioterapia kuuluu lääkinnälliseen kuntoutukseen ja sen tarkoitus on vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja päivittäiseen selviytymiseen.

Fysioterapialla pyritään ehkäisemään, korjaamaan tai tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä. Asiakkaan ongelmaan pyritään vaikuttamaan neuvonnan ja ohjauksen, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian keinoin.

Terapiasuunnitelma muodostetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tarvittaessa sitä tuetaan moniammatillisella yhteistyöllä. Fysioterapian tavoitteena on tukea omaehtoista harjoittelua ja kotona selviytymistä sekä ennaltaehkäistä työ- ja toimintakyvyn haittoja.

UUTTA: Fysioterapiassa palvelemme kasvokkain ja videoetävastaanottona. Aikuisten avofysioterapiassa etävastaanotto alkaa 2.11.2021 ja se on tarkoitettu yli 16-vuotiaille asiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta lievissä ja kiireettömissä tuki- ja liikuntaelinvaivoissa. Etävastaanotolle voi ohjautua saadun toimintasuosituksen mukaan tekemällä Omaolossa alaselän, olkapään tai polven oirearvion. Etävastaanotolle voi myös varata ajan sähköisesti Hyviksestä. Etävastaanoton asiakasmaksuissa noudatetaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hinnastoa.

Etävastaanoton ohjeet löytyvät täältä: https://paijat-sote.fi/materiaalipankki/

Sivu päivitetty: 20.10.2021