Neurologinen fysioterapia

Fysioterapeutit työskentelevät neurologian vuodeosastolla, aivohalvausyksikössä sekä neurologian poliklinikalla.

Neurologian osastolla fysioterapian tavoitteena on haastattelun perusteella arvioida liikunta- ja toimintakykyäsi ennen sairastumista sekä kartoittaa tämän hetkistä tilannettasi. Kuntoutuksesi aloitetaan osastolla moniammatillisesti yhdessä muun henkilökunnan kanssa.

Fysioterapiaan sisältyy toiminta- ja liikkumiskyvyn arviointia, ohjausta ja neuvontaa sekä mahdollisen apuvälinetarpeen arviointia. Lisäksi harjoittelemme kanssasi liikkumista toimintakykysi huomioiden.

Kuntoutussuunnitelma tehdään yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa ja jatkokuntoutuksen tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Neurologian osasto
Aivohalvausyksikkö
Neurologian poliklinikka

Sivu päivitetty: 20.12.2016