Osastoilla tapahtuva fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon.

Fysioterapeutit tutkivat ja testaavat potilaiden liikunta- ja toimintakykyä vakioiduilla testeillä ja tarjoavat yksilöllistä ja ryhmämuotoista terveyttä edistävää terapiaa sekä neuvontaa ja ohjausta.

Fysioterapeutit arvioivat apuvälinetarpeen ja ohjaavat potilaille niiden käytön. Yhdessä potilaan kanssa arvioidaan ja suunnitellaan jatkofysioterapian tarve. Tarvittaessa tehdään myös kotikäyntejä.

Fysioterapia voi jatkua avokuntoutuksena perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityisellä palveluntuottajalla.

Fysioterapeutit työskentelevät osastoilla moniammatillisissa työryhmissä yhteistyössä lääkäreiden, hoitajien ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa useilla eri erikoisaloilla.

Osastoilla tapahtuvaa fysioterapiaa on Päijät-Hämeen keskussairaalassa, Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa sekä Hollolan ja Orimattilan terveysasemien vuodeosastoilla.

Sivu päivitetty: 28.8.2018