Lasten ja nuorten fysioterapian tavoitteena on lapsen tai nuoren liikkumis- ja toimintakyvyn tukeminen normaalin kasvun ja kehityksen mahdollistamiseksi.

Fysioterapia perustuu yksilölliseen arviointiin, tutkimiseen ja suunnitteluun ja se sisältää lapsen tai nuoren ja perheen ohjausta ja neuvontaa sekä tarvittaessa terapeuttista harjoittelua.

Keskeistä on liikkumis- ja toimintakyvyn haasteiden mahdollisimman varhainen havaitseminen ja kuntoutuksen oikea-aikaisuus. Fysioterapian keskeisenä sisältönä on myös antaa vanhemmille tietoa lapsen sensomotorisen kehityksen tukemiseen ja keinoja lapsen toimintakyvyn haasteiden helpottamiseen arjessa.

Fysioterapiaan ohjaudutaan neuvolan tai kouluterveydenhuollon ohjaamana, perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lääkärin lähettämänä tai toisen kuntoutuksen ammattihenkilön suosituksesta. Vanhempi voi myös varata arviointiajan ilman lähetettä, jos lapsen tai nuoren kehityksessä tai toimintakyvyssä ilmenee huolta.

Tarvittaessa lapsen tai nuoren fysioterapeuttinen arviointi, tutkiminen ja suunnittelu voi toteutua myös erikoissairaanhoidossa, jonne lapsi tai nuori ohjautuu aina lääkärin lähetteellä.
Lasten ja nuorten fysioterapian perustason toimipisteet palvelevat koko Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän aluetta. Asiakas voidaan tarvittaessa tai hänen niin halutessaan ohjata asioimaan muussakin kuin oman kotikuntansa toimipisteessä.

Sivu päivitetty: 18.3.2021