Tuotamme asiakkaille tarveperusteisesti ja joustavasti oikea-aikaisia ja laadukkaita kuntoutuspalveluita. Painotamme asiakkaan osallisuutta ja vastuunottoa kuntoutumisestaan.

Kehitämme koko yhtymän alueelle saavutettavat kuntoutuspalvelut ja yhteiset kustannustehokkaat toimintatavat. Uudistamme toimintatapoja ja käytäntöjä yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sivu päivitetty: 9.3.2020