Kotikuntoutus

Tarkoittaa ajallisesti rajattua kuntoutustapahtumaa asiakkaan luonnollisessa toimintaympäristössä, jolla vahvistetaan asiakkaan osallisuutta ja luottamusta omaan kykyynsä toimia.

Tarkoituksena on päivittäisessä elämässä tarvittavien taitojen uudelleen oppiminen, toimintojen harjoitteleminen ja sen myötä elämänhallinnan tunteen vahvistuminen.

Näkökulma on toimintakyvyssä, ei sairauksissa.

Palveluun ohjaus tapahtuu terveyden huollon tai sosiaalitoimen ammattihenkilöiden toimesta.

Kotikuntoutuksen palvelumuodot

1) Intensiivistä eli tehostettua moniammatillista kotikuntoutusta järjestetään alueellisissa kotikuntoutustiimeissä, jotka tuottavat kuntoutuspalvelun asiakkaan kotiin kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

2) Kotikuntoutus järjestää myös tarvittavat fysio- ja toimintaterapiapalvelut kotiutusyksikköön, kotihoitoon ja asumispalveluihin/arviointiyksiköihin asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Sivu päivitetty: 8.1.2021