Tehostettu kotikuntoutus

Kotikuntoutustiimit tarjoavat tehostettua kotikuntoutusta, kun asiakkaalla on tilapäinen tarve kuntoutukseen päivittäisissä toiminnoissa selviämisen tukemiseksi äkillisesti heikentyneen toimintakyvyn takia esimerkiksi sairaalajakson jälkeen.

Toiminnan tarkoituksena on arvioida ja tukea asiakkaan kuntoutumista sekä mahdollisimman itsenäisen toimintakyvyn saavuttamista arjen askareissa. Asiakkaalla tulee olla edellytykset ja sitoutumishalukkuus kuntoutumiseen.

Kotikuntoutustiimin toiminta on aina määräaikaista ja palveluun ohjaus tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön kautta.

Kotikuntoutustiimi ei voi käydä kaupassa tai apteekissa asiakkaan puolesta.

 

Asiakasmaksut

Kotikuntoutuksen asiakasmaksu on voimassaolevan palveluhinnaston mukainen maksu (v. 2019 12 €/pv).

Kotihoidon/palveluasumisen asiakkaille kotikuntoutusjakso on maksuton.

 

Kuntoutusjakso

Alkaa kartoituskäynnillä, jossa arvioidaan asuinympäristön turvallisuutta, apuvälinetarvetta, liikkumista elinympäristössä ja päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Kartoituksen perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma ja arvio kuntoutuskäyntien tarpeesta.

Kuntoutuskäynneillä tuetaan arjessa selviytymistä, ohjataan lihasvoima- ja tasapainoharjoitteita, sekä ohjataan ja seurataan ravitsemuksen ja lääkehoidon toteutumista ja tarvittaessa toteutetaan pienet hoitotoimenpiteet. Kuntoutuskäynnit toteuttavat pääasiassa lähihoitajat.

Kuntoutusjakson päättyessä neuvotaan ja avustetaan tarvittavien palveluiden järjestämisessä saavutetun toimintakyvyn säilyttämiseksi.

 

Sivu päivitetty: 22.2.2019