Ylläpitävä kotikuntoutus

Ylläpitävillä kotikuntoutuspalveluilla tarkoitetaan fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien palveluja niille asiakkaille, jotka kuuluvat kotiin vietävien palvelujen ja asumispalvelujen piiriin.

Terapeutit toimivat näissä yksiköissä osana moniammatillisia tiimejä.

Kotihoidossa kuntoutus sisältää toimintakykyarvioita, apuvälinearvioita, kodinmuutostyöarvioita, neuvontaa ja ohjausta. Terapeutit tuottavat pääasiassa yksilökäyntejä kotihoidon palvelupäätöksen saaneille asiakkaille tarpeen mukaan noin 1-2 kertaa viikossa ja keskimäärin 3-6 käyntiä/asiakas. Lisäksi voidaan tarpeen mukaan järjestää ryhmätoimintaa ja tukea iäkkäille suunnattua kuntouttavaa päivätoimintaa.

Asumispalveluissa ja arviointiyksiköissä kuntoutus on asukkaiden liikkumis- ja toimintakyvyn arviointia, ylläpitoa ja edistämistä yksilö- ja ryhmätoiminnan keinoin. Terapeutit osallistuvat asiakkaan yksilöllisen aktivoivan arjen suunnitteluun ja ohjaavat henkilökuntaa sen toteuttamisessa. Keskeistä on henkilökunnan ohjaus asukkaan liikkumisessa, fyysisen toimintakyvyn ylläpidossa ja asentohoidoissa. Terapeutit toimivat asiantuntijoina apuvälinetarpeen arvioinnissa, hankinnassa sekä huolehtivat käytön opetuksesta

Ylläpitävää ja kuntouttavaa liikuntapalvelua ikäihmisille järjestävät myös kuntien liikuntatoimi, eri järjestöt ja yhdistykset.

Kotihoidon ja asumispalvelujen terapeuttien yhteystiedot on saatavilla toimipistekohtaisesti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän eri palveluyksiköistä ja kotihoidon tiimeistä.

Palvelujen saatavuus voi vaihdella kunnittain ja yksiköittäin.

Sivu päivitetty: 6.2.2018