Ylläpitävä kotikuntoutus

Ylläpitävillä kotikuntoutuspalveluilla tarkoitetaan fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien palveluja niille asiakkaille, jotka kuuluvat kotiin vietävien palvelujen ja asumispalvelujen piiriin. Terapeutit toimivat näissä yksiköissä osana moniammatillisia tiimejä.

Kotihoidossa, kotiutusyksikössä ja asumispalveluissa kotikuntoutuksen terapeutit käyvät todetun tarpeen mukaan tuottamassa kuntoutuspalveluita asiakkaille. Kuntoutus voi sisältää toimintakykyarvioita, apuvälinearvioita, kodinmuutostyöarvioita, neuvontaa ja ohjausta, sekä yksittäisiä terapiakäyntejä. Käynnit toteutetaan pääasiassa yksilökäynteinä, mutta järjestämme myös kuntouttavia ryhmätoimintoja.

Kuntoutus- ja arviointiyksikössä (Linnunlaulu, Nastola) toimivat myös kotikuntoutuksen fysioterapeutit, jotka toteuttavat yksikön asukkaiden liikkumis- ja toimintakyvyn arviointia, ylläpitoa ja edistämistä yksilö- ja ryhmätoiminnan keinoin. Terapeutit osallistuvat asiakkaan yksilöllisen aktivoivan arjen suunnitteluun ja ohjaavat henkilökuntaa sen toteuttamisessa. Kotikuntoutusyksikkö tuottaa myös fysio- ja toimintaterapiapalvelut vammaispalvelun asumispalveluyksikköön Aarrekotiin.

Ylläpitävää ja kuntouttavaa liikuntapalvelua ikäihmisille järjestävät myös kuntien liikuntatoimi, eri järjestöt ja yhdistykset.

 

Sivu päivitetty: 8.1.2021