Kuntoutustutkimus ja kuntoutustarpeen arviot

Kuntoutustutkimuspoliklinikalla tehdään polikliinisesti aikuisten kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittäviä tutkimuksia, kuntoutussuunnitelmia sekä työkyvyn arviointeja, kun toimintakyky on rajoittunut sairauden tai vamman vuoksi. Uutena perusterveydenhuoltoa tukevana toimintana on käynnistetty kehitysvammaisten kuntoutustarpeen arviot ja vaativien kuntoutussuunnitelmien laadinta.

Eri erikoisalat keskussairaalasta sekä perus- ja työterveydenhuollon yksiköt lähettävät asiakkaita tutkimuksiin. Tutkimuksiin kuuluvat erikoislääkärin ja tarvittaessa sosiaalityöntekijän sekä kuntoutusohjaajan vastaanotot. Käytettävissä on myös psykologin ja keskussairaalan eri erikoisalojen asiantuntemus. Toiminnan tukena on kuntoutustyöryhmä, jossa sairaalan työntekijöiden lisäksi on Kelan ja TE -toimiston edustus. Aikuisten puheterapia ja neuropsykologinen kuntoutus toteutetaan polikliinisina käynteinä eli avokuntoutuksena.

Sivu päivitetty: 13.7.2020