Neuropsykologinen kuntoutus

Kuntoutustutkimusyksikössä toteutetaan pienimuotoisesti neuropsykologista yksilö- ja ryhmäkuntoutusta. Neuropsykologisen kuntoutuksen yleisenä tavoitteena on keskushermostoperäisten häiriöiden aiheuttamien kognitiivisten, emotionaalisten ja psykososiaalisten haittojen lievittäminen ja häiriöiden heikentämän elämänlaadun kohentaminen. Neuropsykologisen kuntoutuksen tarve arvioidaan neuropsykologisessa tutkimuksessa. Keskeisimpiä neuropsykologista kuntoutusta tarvitsevia potilasryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriö- ja aivovammapotilaat

Sivu päivitetty: 26.10.2016