Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus

Kuntoutustutkimusyksikössä toteutetaan pienimuotoisesti neuropsykologista yksilö- ja ryhmäkuntoutusta. Neuropsykologisen kuntoutuksen yleisenä tavoitteena on keskushermostoperäisten häiriöiden aiheuttamien kognitiivisten, emotionaalisten ja psykososiaalisten haittojen lievittäminen ja häiriöiden heikentämän elämänlaadun kohentaminen. Neuropsykologisen kuntoutuksen tarve arvioidaan neuropsykologisessa tutkimuksessa. Keskeisimpiä neuropsykologista kuntoutusta tarvitsevia potilasryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriö- ja aivovammapotilaat.

Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisen kuntoutuksen kohteina ovat kouluikäisten lasten ja nuorten keskivaikeat tai vaikeat oppimisvaikeudet. Neuropsykologinen kuntoutus on neuropsykologin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa lapsen/nuoren oppimis- ja toimintakykyä.

Kuntoutus, sen tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti neuropsykologisen tai muun kattavan kognitiivisen tutkimuksen perusteella. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa huomioidaan lapsen/nuoren kehitykselliset edellytykset ja niihin liittyvien ongelmien erityispiirteet eri ikävaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteina ovat lapsen ja nuoren toiminta- ja oppimiskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen sekä itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa korostuvat lapsen/nuoren kanssa työskentelyn lisäksi lähipiirin eli perheen ja opettajien tukeminen ja ohjaus.

Sivu päivitetty: 16.11.2018