Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä toteutetaan neurologisten potilaiden (mm. AVH, aivovammat, MS-tauti, aivokasvaimet) neuropsykologista yksilö- ja ryhmäkuntoutusta. Neuropsykologisen kuntoutuksen tarve arvioidaan neuropsykologisessa tutkimuksessa. Aloitteen neuropsykologiseen kuntoutukseen tekee yleensä tutkimuksen tehnyt neuropsykologi ja / tai hoitava lääkäri.

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on lievittää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia tiedonkäsittelyn, tunne-elämän tai käyttäytymisen vaikeuksia. Neuropsykologinen kuntoutus voi kohdistua esimerkiksi tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksiin, muistamisen vaikeuksiin, toimintojen suunnittelun ja ongelmanratkaisukyvyn vaikeuksiin, näönvaraisen hahmottamisen vaikeuksiin, puheen ja kielellisten toimintojen vaikeuksiin, käyttäytymisen ja tunnesäätelyn haasteisiin tai sairastumisen aiheuttaman elämäntilanteen muutokseen sopeutumiseen. Neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan itsenäistä toiminta- ja työkykyä, kohentamaan elämänlaatua ja auttamaan vaikeuksiin sopeutumista.

Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisen kuntoutuksen kohteina ovat kouluikäisten lasten ja nuorten keskivaikeat tai vaikeat oppimisvaikeudet. Neuropsykologinen kuntoutus on neuropsykologin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa lapsen/nuoren oppimis- ja toimintakykyä.

Kuntoutus, sen tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti neuropsykologisen tai muun kattavan kognitiivisen tutkimuksen perusteella. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa huomioidaan lapsen/nuoren kehitykselliset edellytykset ja niihin liittyvien ongelmien erityispiirteet eri ikävaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteina ovat lapsen ja nuoren toiminta- ja oppimiskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen sekä itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa korostuvat lapsen/nuoren kanssa työskentelyn lisäksi lähipiirin eli perheen ja opettajien tukeminen ja ohjaus.

Sivu päivitetty: 12.4.2021