Puheterapian tarkoituksena on ehkäistä, arvioida ja kuntouttaa kommunikaatio-, ääni- ja nielemishäiriöitä sekä erilaisia vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia. Lisäksi puheterapeutti arvioi kommunikoinnin apuvälineen tai puhetta tukevan ja/tai korvaavan menetelmän tarvetta. Puheterapeutti ohjaa ja opastaa valitun apuvälineen tai menetelmän käytössä. Puheterapeutteja työskentelee terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa.

Sivu päivitetty: 17.8.2021